HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Podešavanje kasete da odgovara postavkama zadatka za štampanje

background image

Podešavanje kasete da odgovara postavkama zadatka za
štampanje

1.

U softveru odredite izvorno ležište, veličinu i vrstu papira.

2.

Pošaljite zadatak uređaju.

Ako je potrebno konfigurisati ležište, pojaviće se poruka konfigurisanja ležišta.

3.

Stavite u ležište izabranu vrstu i veličinu papira, a zatim zatvorite ležište.

4.

Kada se pojave poruke potvrde veličine i vrste papira, pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste potvrdili

veličinu i vrstu papira.

100

Poglavlje 6 Papir i medijumi za štampanje

SRWW