HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Izbor papira prema izvoru, vrsti i veličini

background image

Izbor papira prema izvoru, vrsti i veličini

U operativnom sistemu Microsoft Windows postoje tri postavke koje utiču na način na koji upravljački

program štampača pokušava da uvuče papir kada pošaljete zadatak za štampanje. U većini programa,
u dijalozima Page Setup (Podešavanje stranice), Print (Štampanje), Preferences (Željene opcije) ili

Print Properties (Svojstva štampanja) pojavljuju se postavke Izvor, Vrsta i Veličina. Ukoliko ne

promenite ove postavke, uređaj će automatski izabrati ležište u skladu s podrazumevanim postavkama.