HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Meniji kontrolne table

background image

Meniji kontrolne table

Da biste koristili sve mogućnosti ovog uređaja, može biti potrebno da nadogradite firmver. Kompanija

HP preporučuje da povremeno posetite

www.hp.com/go/lj500colorM551_software

da biste videli da

li je dostupna nova verzija firmvera.

NAPOMENA:

Odštampajte stranicu sa konfiguracijom da biste odredili verziju firmvera koji je

trenutno instaliran na ovom proizvodu.

Kretanje kroz menije kontrolne table

Pritisnite dugme Početna da biste pristupili menijima.

Pomoću dugmeta sa strelicom nagore i dugmeta sa strelicom nadole označite željenu stavku u

meniju.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste izabrali stavku u meniju.

12

Poglavlje 2 Meniji kontrolne table

SRWW