HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Meni Troubleshooting (Rešavanje problema)

background image

Meni Troubleshooting (Rešavanje problema)

U sledećoj tabeli stavke sa zvezdicom (*) predstavljaju podrazumevane fabričke postavke.

Tabela 2-16

Meni Troubleshooting (Rešavanje problema)

Prvi nivo

Drugi nivo

Treći nivo

Četvrti nivo

Vrednosti

Exit Troubleshooting
(Napusti rešavanje
problema)

NAPOMENA:

Ova

stavka se prikazuje samo
ako se vraćate iz menija
Troubleshooting
(Rešavanje
problema)
.

NAPOMENA:

Proizvod se isključuje i
ponovo pokreće kada se
izabere ova stavka
menija.

Print Event Log
(Odštampaj
evidenciju događaja)

View Event Log
(Prikaži evidenciju
događaja)

Print Paper Path Page
(Odštampaj stranice
sa putanjom papira)

Print Quality Pages
(Odštampaj stranice
kvaliteta štampanja)

Print PQ
Troubleshooting
Pages (Odštampaj
stranica za rešavanje
problema sa
kvalitetom
štampanja)

Print Diagnostic Page
(Odštampaj
dijagnostičku
stranicu)

Color Band Test
(Testiranje traka
boja)

Print Test Page
(Odštampaj probnu
stranicu)

Copies (Kopije)

Opseg:

1–30

Podrazumevana vrednost
= 1

36

Poglavlje 2 Meniji kontrolne table

SRWW

background image

Tabela 2-16

Meni Troubleshooting (Rešavanje problema) (nastavljeno)

Prvi nivo

Drugi nivo

Treći nivo

Četvrti nivo

Vrednosti

Diagnostic Tests
(Dijagnostički testovi)

Disable Cartridge
Check (Onemogući
proveru kertridža)

Paper Path Sensors
(Senzori putanje
papira)

Start Test (Pokreni
testiranje)

Paper Path Test
(Testiranje putanje
papira)

Print Test Page
(Odštampaj probnu
stranicu)

Print (Odštampaj)

Source Tray (Izvorno
ležište)

Izaberite iz liste dostupnih
ležišta.

Test Duplex Path
(Testiranje putanje
dvostranog
štampanja)

Off (Isključeno)*

On (Uključeno)

Number of Copies
(Broj kopija)

Opseg:

1–500

Podrazumevana vrednost
= 1

Manual Sensor Test
(Ručno testiranje
senzora)

Izaberite

iz

liste

senzora

uređaja.

Tray/Bin Manual
Sensor Test (Ručno
testiranje senzora
ležišta/korpe)

Izaberite

iz

liste

senzora

uređaja.

Component Test
(Testiranje
komponenti)

Izaberite

iz

liste

dostupnih

komponenata.

Repeat (Ponovi)

Off (Isključeno)*

On (Uključeno)

Print/Stop Test
(Testiranje
štampanja/
zaustavljanja)

Retrieve Diagnostic
Data (Preuzmi
dijagnostičke
podatke)

Export to USB (Izvezi
u USB memoriju)

SRWW

Meni Troubleshooting (Rešavanje problema)

37

background image

Tabela 2-16

Meni Troubleshooting (Rešavanje problema) (nastavljeno)

Prvi nivo

Drugi nivo

Treći nivo

Četvrti nivo

Vrednosti

Diagnostic Files
(Dijagnostičke
datoteke)

Device Data File
(Datoteka podataka
o uređaju)

Debug Information
File (Datoteka
informacija o
ispravljanju
grešaka)
*

Include Crash Dumps
(Uključi sliku stanja
otkaza sistema)

Off (Isključeno)

On (Uključeno)*

Cleanup Debug Info
(Informacije o
ispravljanju grešaka
tokom čišćenja)

Off (Isključeno)

On (Uključeno)*

General Debug Data
(Opšti podaci o
ispravljanju grešaka)

38

Poglavlje 2 Meniji kontrolne table

SRWW