HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Menjanje postavki konfiguracije uređaja

background image

Menjanje postavki konfiguracije uređaja

1.

U meniju Apple izaberite stavku System Preferences (Sistemski izbori), a zatim kliknite na
ikonu Print & Fax (Štampanje i faks).

2.

Izaberite uređaj na levoj strani prozora.

3.

Kliknite na dugme Options & Supplies (Opcije i potrošni materijal).

4.

Kliknite na karticu Driver (Upravljački program).

5.

Podesite instalirane opcije.