HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - HP ePrint

background image

HP ePrint

Koristeći HP ePrint , možete da štampate bilo gde i bilo kada, sa mobilnog telefona, prenosnog računara

ili nekog drugog mobilnog uređaja. HP ePrint funkcioniše sa svim uređajima kod kojih je omogućena e-

pošta. Ako možete da koristite e-poštu, onda možete i da štampate na uređaju na kom je omogućen

HP ePrint. Više detalja potražite na lokaciji

www.hpeprintcenter.com

.

NAPOMENA:

Uređaj mora biti povezan na mrežu i mora imati pristup Internetu kako bi mogao da

koristi HP ePrint.

HP ePrint je podrazumevano onemogućen u uređaju. Pratite sledeći postupak da biste ga omogućili.

1.

Upišite IP adresu u polje za adresu Veb pregledača da biste otvorili ugrađeni HP Web server.

2.

Izaberite karticu Mrežne usluge.

3.

Izaberite opciju za omogućavanje mrežnih usluga.