HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Podešavanje opcija za boju na Mac računarima

background image

Podešavanje opcija za boju na Mac računarima

Koristite iskačući meni Opcije za boje ili meni Opcije za boje/kvalitet da kontrolišete kako se boje

tumače i štampaju iz programa.

1.

U meniju File (Datoteka) kliknite na opciju Print (Odštampaj).

2.

Izaberite upravljački program.

3.

Otvorite meni Opcije za boje ili Opcije za boje/kvalitet.

4.

Otvorite meni Napredno ili izaberite odgovarajuću karticu.

5.

Prilagodite individualne postavke za tekst, grafiku i fotografije.

SRWW

Osnovne funkcije štampanja u operativnom sistemu Mac

63