HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Korišćenje vodenih žigova na Mac računarima

background image

Korišćenje vodenih žigova na Mac računarima

1.

U meniju File (Datoteka) kliknite na opciju Print (Odštampaj).

2.

Otvorite meni Watermarks (Vodeni žigovi).

3.

U meniju Mode (Režim) izaberite tip vodenog žiga koji želite da koristite. Izaberite opciju

Watermark (Vodeni žig) da biste odštampali poluprovidnu poruku. Izaberite opciju Overlay

(Preklapanje) da odštampate poruku koja nije providna.

4.

U meniju Pages (Stranice) izaberite da li želite da se vodeni žig štampa na svim stranicama ili

samo na prvoj.

5.

U meniju Text (Tekst) izaberite neku od standardnih poruka ili izaberite opciju Custom

(Prilagođeno) i unesite novu poruku u ponuđeno polje.

6.

Izaberite opcije za preostale postavke.