HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Web lokacija kompanije HP za borbu protiv falsifikata

background image

Web lokacija kompanije HP za borbu protiv falsifikata

Idite na lokaciju

www.hp.com/go/anticounterfeit

kada instalirate HP kertridž za štampanje, a kontrolna

tabla prikaže poruku da je instaliran kertridž za štampanje drugog proizvođača. HP će vam pomoći da

utvrdite da li je kertridž originalan i preduzeti korake za rešavanje problema.

108

Poglavlje 7 Kertridži za štampanje, jedinica kolekcije tonera i drugi potrošni materijal

SRWW

background image

Kertridž za štampanje možda nije originalan HP kertridž za štampanje ako primetite nešto od navedenog:

Stranica sa stanjem potrošnog materijala prikazuje da je instaliran potrošni materijal drugog

proizvođača.

Javljaju se brojni problemi sa kertridžom za štampanje.

Izgled kertridža za štampanje razlikuje se od uobičajenog (na primer, pakovanje se razlikuje od

HP pakovanja).

SRWW

Upravljanje kertridžima za štampanje

109