HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Supplies very low (Potrošni materijal je pri samom kraju)

background image

Supplies very low (Potrošni materijal je pri samom kraju)

Opis

Ova poruka se prikazuje kada najmanje dve vrste potrošnog materijala budu na samoj donjoj granici.

Odredite kog potrošnog materijala ponestaje. Stvarni preostali radni vek potrošnog materijala može se

razlikovati. Nije neophodno da u tom trenutku zamenite potrošni materijal, osim ukoliko je kvalitet štampe

postao neprihvatljiv. Kada HP potrošni materijal dostigne prag istrošenosti, HP Premium Protection

garancija za taj potrošni materijal prestaje da važi.

Preporučena radnja

Da biste nastavili sa štampanjem u boji, zamenite potrošni materijal ili ponovo podesite uređaj pomoću

menija Manage Supplies (Upravljanje potrošnim materijalom) na kontrolnoj tabli.