HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Cyan cartridge very low (Cijan kertridž je pri samom kraju)

background image

Cyan cartridge very low (Cijan kertridž je pri samom kraju)

Opis

Kertridž za štampanje je na kraju procenjenog radnog veka.

Kvalitet štampe će možda opasti. Zamenite kertridž za štampanje kada kvalitet štampanja postane

neprihvatljiv.

SRWW

Rešavanje problema sa potrošnim materijalom

119

background image

Preporučena radnja

Da biste postigli optimalan kvalitet štampe, HP preporučuje da zamenite kertridž za štampanje. Nije

neophodno da odmah zamenite kertridž za štampanje, osim ukoliko je kvalitet štampe postao

neprihvatljiv. Stvarni preostali radni vek kertridža za štampanje se može razlikovati.

Kada HP kertridž za štampanje dostigne ograničenje „pri samom kraju“, HP Premium Protection garancija

na taj kertridž za štampanje prestaje da važi. Ako odaberete da nastavite sa štampanjem i posle

ograničenja „pri samom kraju“, svi defekti štampanja ili greške kartridža za štampanje neće se smatrati

defektima u materijalu ili izradi kertridža za štampanje prema izjavi o garanciji za HP kertridž za

štampanje.