HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Informacije o potrošnom materijalu

background image

Informacije o potrošnom materijalu

Boja

Broj kertridža

Broj dela

Zamena crnog ketridža za štampanje
standardnog kapaciteta

507A

CE400A

Zamena crnog ketridža za štampanje
velikog kapaciteta

507X

CE400X

Zamena cijan kertridža za štampanje

507A

CE401A

Zamena žutog kertridža za štampanje

507A

CE402A

Zamena magenta kertridža za štampanje 507A

CE403A

Ekološke karakteristike: Kertridže za štampanje reciklirajte koristeći program za recikliranje HP

Planet Partners.

Za više informacija o potrošnom materijalu, posetite stranicu:

www.hp.com/go/learnaboutsupplies

.

Informacije koje su ovde navedene podložne su promeni bez prethodne najave. Najnovije informacije o

potrošnom materijalu potražite na adresi

www.hp.com/support/lj500colorM551_manuals

.

SRWW

Informacije o potrošnom materijalu

105