HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Štampanje uzoraka boja

background image

Štampanje uzoraka boja

Za korišćenje uzoraka boje izaberite uzorak boje koji je najpribližniji željenoj boji. Pomoću vrednosti za

uzorke boje u programu opišite boju sa kojom želite da obavite poklapanje. Boje mogu da se razlikuju

u zavisnosti od vrste papira i programa koji koristite. Više informacija o korišćenju uzoraka boja potražite

na lokaciji

www.hp.com/support/lj500colorM551

.

Na sledeći način možete odštampati uzorke boje sa kontrolne table:

1.

Pritisnite dugme Početna .

2.

Otvorite sledeće menije:

Administration (Administracija)

Reports (Izveštaji)

Other Pages (Druge stranice)

3.

Pritisnite strelicu nadole da biste označili opciju RGB Samples (CMYK uzorci) ili opciju Print

CMYK Values (Štampanje CKYM vrednost), a zatim pritisnite dugme

OK (U redu)

.