HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Ručne opcije za boje

background image

Ručne opcije za boje

Koristite ručne opcije za boju da biste podesili opcije Neutralne sive, Poluton i Kontrola ivice za

tekst, grafiku i fotografije.

SRWW

Podesi boju/postavke boje

167

background image

Tabela 9-1

Ručne opcije za boje

Opis postavki

Opcije postavki

Kontrola ivice

Postavka Kontrola ivice služi za podešavanje
prikazivanja ivica. Kontrola ivice ima dve
komponente: adaptivno polutoniranje i preklapanje.
Adaptivno polutoniranje povećava oštrinu ivica.
Preklapanje smanjuje efekat nepoklapanja ravni boja
tako što neznatno preklapa ivice susednih objekata.

Opcija Isključeno isključuje preklapanje i adaptivno
polutoniranje.

Opcija Slabo podešava najmanji nivo preklapanja. Uključeno je
adaptivno polutoniranje.

Opcija Normalno podešava srednji nivo preklapanja. Uključeno
je adaptivno polutoniranje.

Opcija Maksimalno predstavlja najagresivniju postavku
preklapanja. Uključeno je adaptivno polutoniranje.

Poluton

Opcije Poluton utiču na rezoluciju i jasnoću
odštampanog materijala u boji.

Opcija Glatko omogućava bolje rezultate za velika, dobro
ispunjena polja za štampanje i izoštrava fotografiju izglađivanjem
gradacije boja. Ovu opciju izaberite kada vam je važno da
dobijete ravnomerne i glatke obojene oblasti.

Opcija Detalji korisna je za tekst i grafiku koja zahteva oštru
razliku između linija ili boja, ili slika koje sadrže neke obrasce ili
veliku količinu detalja. Ovu opciju izaberite kada vam je važno da
dobijete oštre ivice i detalje.

Neutralne sive

Postavka Neutralne sive određuje način kreiranja
sivih boja koje se koriste za tekst, grafiku i fotografije.

Opcija Samo crna generiše neutralne boje (sive i crnu) upotrebom
samo crnog tonera. Ovo garantuje neutralne boje bez odliva. Ova
postavka najviše odgovara dokumentima i folijama u sivim
tonovima.

Opcija 4 boje generiše neutralne boje (sive i crnu) kombinovanjem
sva četiri tonera u boji. Ovaj metod proizvodi glatke gradijente i
prelaze između boja, a daje i najtamniju crnu boju.

168

Poglavlje 9 Boja

SRWW