HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Menjanje opcija za boje

background image

Menjanje opcija za boje

Postavke opcija za boje za trenutni zadatak za štampanje možete menjati sa kartice Boja u okviru

upravljačkog programa štampača.

1.

U meniju Datoteka programa, kliknite na stavku Odštampaj.

2.

Kliknite na dugme Svojstva ili Izbori.

3.

Kliknite na karticu Boja.

4.

Kliknite na polje za potvrdu HP EasyColor da biste opozvali njegov izbor.

5.

Kliknite na postavku Automatic (Automatski) ili Manual (Ručno).

Postavka Automatic (Automatski): Izaberite ovu postavku za većinu zadataka za

štampanje u boji

Postavka Manual (Ručno): Izaberite ovu postavku da biste postavke boja menjali odvojeno

od drugih postavki.

NAPOMENA:

Ručno menjanje postavki može uticati na rezultat štampanja. HP preporučuje

da ove postavke menjaju samo stručnjaci za grafiku u boji.

6.

Kliknite na opciju Štampanje u nijansama sive da biste dokument u boji odštampali crno-belo

i u nijansama sive. Ovu opciju koristite za štampanje dokumenata u boji predviđenih za

fotokopiranje ili slanje faksom. Takođe je možete koristiti za štampanje radnih verzija dokumenata

ili uštedu tonera u boji.

7.

Kliknite na dugme OK (U redu).