Корисничко упутство за HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series

background image

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR

Uputstvo za upotrebu

M551n

M551dn

M551xh

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 500 color M551

Uputstvo za upotrebu

background image

Autorska prava i licenca

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Nije dozvoljeno umnožavanje,

prilagođavanje ili prevođenje bez

prethodnog pismenog odobrenja, osim u

okvirima zakona o autorskim pravima.

Informacije koje se navode u ovom

dokumentu mogu se menjati bez obaveštenja.

Jedine garancije za HP proizvode i usluge

navode se u izričitim garancijama koje idu uz

proizvode i usluge. Ništa od onoga što je

ovde navedeno ne sme se smatrati kao

davanje dodatne garancije. HP ne odgovara

za tehničke odn. uređivačke greške ili

propuste koje sadrži ovaj dokument.

Broj dela: CF079-90931

Edition 2, 9/2011

Žigovi

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Arobat

®

i

PostScript

®

predstavljaju žigove kompanije

Adobe Systems Incorporated.

Corel® je žig ili registrovani žig kompanije

Corel Corporation ili Corel Corporation

Limited.

Intel® Core™ je zaštitni žig korporacije Intel

Corporation u SAD i drugim zemljama/

regionima.

Java™ je američki zaštitni žig kompanije Sun

Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP i

Windows Vista® su registrovani zaštitni

znaci korporacije Microsoft u SAD.

UNIX

®

predstavlja registrovani žig kompanije

The Open Group.

ENERGY STAR i ENERGY STAR su marke

registrovane u SAD.

background image

Konvencije koje su korišćene u ovom priručniku

SAVET:

Saveti daju korisne ideje ili prečice.

NAPOMENA:

Napomene sadrže važne informacije o pojmovima ili uputstva za obavljanje

određenog zadatka.

OPREZ:

Mere opreza opisuju postupke koje bi trebalo da izvršavate kako biste izbegli gubitak

podataka ili oštećenje uređaja.

UPOZORENJE!

Upozorenja vas obaveštavaju o posebnim procedurama koje morate ispoštovati da

biste izbegli povrede, gubitak podataka ili trajno oštećenje uređaja.

SRWW

iii

background image

iv

Konvencije koje su korišćene u ovom priručniku

SRWW

background image

Sadržaj

1 Osnovni podaci o uređaju ................................................................................................. 1

Poređenje uređaja .................................................................................................................... 2
Karakteristike koje se tiču životne sredine .................................................................................... 4
Funkcije pristupačnosti .............................................................................................................. 5
Prikazi uređaja ........................................................................................................................ 6

Prednja strana proizvoda ........................................................................................... 6
Zadnja strana proizvoda ........................................................................................... 7
Portovi interfejsa ....................................................................................................... 7
Položaj serijskog broja i broja modela ........................................................................ 8

2 Meniji kontrolne table ...................................................................................................... 9

Raspored na kontrolnoj tabli .................................................................................................... 10

Pomoć na kontrolnoj tabli ......................................................................................... 11

Meniji kontrolne table ............................................................................................................. 12
Meni Sign In (Prijavljivanje) ..................................................................................................... 13
Meni Retrieve Job From USB (Preuzmi zadatak iz USB memorije) ................................................. 14
Meni Retrieve Job From Device Memory (Preuzmi zadatak iz memorije uređaja) ............................ 15
Meni Supplies (Potrošni materijal) ............................................................................................ 16
Meni Trays (Ležišta) ................................................................................................................ 18
Meni Administration (Administracija) ........................................................................................ 19

Meni Reports (Izveštaji) ............................................................................................ 19
Meni General Settings (Opšte postavke) .................................................................... 19
Meni Retrieve From USB Settings (Postavke preuzimanja sa USB-a) ............................... 25
Opšti meni Print Settings (Postavke štampanja) ........................................................... 25
Meni Default Print Options (Podrazumevane opcije štampanja) ..................................... 27
Meni Display Settings (Postavke prikaza) ................................................................... 28
Meni Manage Supplies (Upravljanje potrošnim materijalom) ........................................ 28
Meni Manage Trays (Upravljanje ležištima) ................................................................ 30
Meni Network Settings (Mrežne postavke) .................................................................. 30

Meni Troubleshooting (Rešavanje problema) ............................................................................. 36
Meni Device Maintenance (Održavanje uređaja) ....................................................................... 39

SRWW

v

background image

Meni Backup and Restore (Pravljenje i vraćanje rezervne kopije) .................................. 39
Meni Calibrate/Cleaning (Kalibracija/čišćenje) ......................................................... 39
Meni USB Firmware Upgrade (Nadogradnja firmvera pomoću USB memorije) ............... 40
Meni Service (Servisiranje) ....................................................................................... 40

3 Softver za Windows ....................................................................................................... 41

Podržani operativni sistemi i upravljački programi štampača za Windows .................................... 42
Odabir odgovarajućeg upravljačkog programa za operativni sistem Windows ............................. 43

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 44

Režimi instalacije UPD upravljačkog programa ............................................ 44

Promena postavki zadataka štampanja u operativnom sistemu Windows ...................................... 45

Prioritet za postavke štampanja za Mac ..................................................................... 45
Menjanje postavki svih zadataka za štampanje do zatvaranja programa ...................... 45
Menjanje podrazumevanih postavki svih zadataka za štampanje ................................. 46
Menjanje postavki konfiguracije uređaja .................................................................... 46

Uklanjanje upravljačkog programa štampača iz operativnog sistema Windows ............................ 48
Podržani pomoćni programi za Windows ................................................................................. 49

HP Web Jetadmin ................................................................................................... 49
Ugrađeni HP Web server ......................................................................................... 49
HP ePrint ................................................................................................................ 49

Softver za druge operativne sisteme ......................................................................................... 50

4 Korišćenje uređaja sa Mac računarom ............................................................................ 51

Softver za Mac ...................................................................................................................... 52

Podržani operativni sistemi i upravljački programi štampača za Mac ............................ 52
Instalacija softvera u Mac operativnim sistemima ........................................................ 52

Instalacija softvera na Mac računarima direktno povezanim sa uređajem ....... 52
Instalacija softvera na Mac računarima u mreži koja koristi kablove ............... 53

Konfigurisanje IP adrese ............................................................. 53
Instaliranje softvera .................................................................... 54

Uklanjanje upravljačkog programa štampača iz Mac operativnih sistema ...................... 55
Promena postavki zadataka štampanja u operativnom sistemu Mac .............................. 55

Prioritet za postavke štampanja za Mac ...................................................... 55
Menjanje postavki svih zadataka štampanja do zatvaranja programa ............ 55
Menjanje podrazumevanih postavki svih zadataka štampanja ....................... 56
Menjanje postavki konfiguracije uređaja ..................................................... 56

Softver za Mac računare .......................................................................................... 56

Uslužni program HP štampača za Mac ....................................................... 56

Otvaranje aplikacije HP Printer Utility .......................................... 56
Funkcije programa HP Printer Utility ............................................. 56

Podržani pomoćni programi za Mac ......................................................................... 58

vi

SRWW

background image

Ugrađeni HP Web server .......................................................................... 58
HP ePrint ................................................................................................. 58
AirPrint ................................................................................................... 58

Osnovne funkcije štampanja u operativnom sistemu Mac ............................................................ 59

Otkazivanje zadatka za štampanje na Mac računarima .............................................. 59
Menjanje formata i vrste papira na Mac računarima ................................................... 59
Promena veličine dokumenta ili štampanje na korisnički definisanom formatu papira na
Mac računarima ..................................................................................................... 60
Kreiranje i upotreba unapred podešenih postavki za štampu na Mac računarima ........... 60
Štampanje naslovne stranice na Mac računarima ....................................................... 61
Korišćenje vodenih žigova na Mac računarima .......................................................... 61
Štampanje više stranica na jednom listu papira na Mac računarima ............................. 61
Štampanje na obe strane papira (dupleks štampanje) na Mac računarima ..................... 62
Čuvanje zadataka na Mac računarima ...................................................................... 62
Podešavanje opcija za boju na Mac računarima ........................................................ 63
Korišćenje menija Services (Usluge) na Mac računarima .............................................. 64

Rešavanje problema na Mac računarima .................................................................................. 65

5 Povezivanje uređaja u operativnom sistemu Windows ................................................... 67

Odricanje odgovornosti o deljenju štampača ............................................................................ 68
Povezivanje putem USB veze ................................................................................................... 69

Instalacioni CD ....................................................................................................... 69

Povezivanje na mrežu u operativnom sistemu Windows .............................................................. 70

Podržani mrežni protokoli ........................................................................................ 70
Instaliranje uređaja na mreži koja koristi kablove u operativnom sistemu Windows ......... 72

Konfigurisanje IP adrese ............................................................................ 72
Instaliranje softvera .................................................................................. 73

Konfigurisanje mrežnih postavki u operativnom sistemu Windows ................................. 74

Pregled i promena mrežnih postavki ........................................................... 74
Postavljanje ili promena mrežne lozinke ...................................................... 74
Ručno podesite IPv4 TCP/IP parametre iz kontrolne table .............................. 74
Ručno podesite IPv6 TCP/IP parametre iz kontrolne table .............................. 75
Brzina veze i postavke dupleksa ................................................................ 76

6 Papir i medijumi za štampanje ....................................................................................... 77

Opis načina korišćenja papira ................................................................................................ 78

Smernice u vezi sa posebnim papirom ....................................................................... 78

Promena upravljačkog programa štampača tako da odgovara tipu i formatu papira za
Windows .............................................................................................................................. 80
Podržani formati papira .......................................................................................................... 81
Podržani tipovi papira ............................................................................................................ 84

SRWW

vii

background image

Kapacitet ležišta i polica ......................................................................................................... 86
Umetanje papira u ležišta ....................................................................................................... 88

Umetanje papira u ležište 1 ..................................................................................... 88

Štampanje koverata ................................................................................. 89

Umetanje papira u ležište 2 ..................................................................................... 90
Postavite ležište za 500 listova i teški medijum (ležište 3) ............................................. 91

Postavljanje papira standardne veličine u ležište 3 ...................................... 92
Postavljanje papira prilagođene veličine u ležište 3 ...................................... 93

Položaj papira prilikom umetanja u ležišta ................................................................. 95

Ležište 1 ................................................................................................. 96
Ležište 2 ili opcionalno ležište 3 ................................................................ 98

Podešavanje ležišta .............................................................................................................. 100

Podešavanje ležišta prilikom umetanja papira .......................................................... 100
Podešavanje kasete da odgovara postavkama zadatka za štampanje ......................... 100
Konfigurisanje ležišta pomoću kontrolne table .......................................................... 101
Automatsko detektovanje folije za grafoskop (režim automatskog detektovanja) ............ 101

Postavke automatskog detektovanja .......................................................... 101

Izbor papira prema izvoru, vrsti i veličini ................................................................. 102

Source (Izvor) ........................................................................................ 102
Vrsta i veličina ....................................................................................... 102

7 Kertridži za štampanje, jedinica kolekcije tonera i drugi potrošni materijal ................... 103

Odricanje odgovornosti o deljenju štampača .......................................................................... 104
Informacije o potrošnom materijalu ........................................................................................ 105
Prikazi potrošnog materijala .................................................................................................. 106

Prikazi kertridža za štampanje ................................................................................ 106

Upravljanje kertridžima za štampanje .................................................................................... 107

Promena postavki kertridža za štampanje ................................................................ 107

Štampanje kada je kertridž blizu ili na kraju radnog veka ........................... 107
Omogućavanje ili onemogućavanje opcija Very Low Settings (Postavke za
veoma prazan kertridž) pomoću kontrolne table ......................................... 107

Čuvanje i recikliranje potrošnog materijala .............................................................. 108

Recikliranje potrošnog materijala ............................................................. 108
Čuvanje kasete s tonerom ....................................................................... 108
Politika kompanije HP u vezi sa kasetama s tonerom drugih proizvođača .... 108

Web lokacija kompanije HP za borbu protiv falsifikata ............................................. 108

Uputstva za zamenu ............................................................................................................. 110

Zamena kasete s tonerom ...................................................................................... 110
Zamena jedinice kolekcije tonera ............................................................................ 112

Rešavanje problema sa potrošnim materijalom ........................................................................ 115

Proveravanje kertridža za štampanje ....................................................................... 115

viii

SRWW

background image

Proveravanje da na kertridžu za štampanje nema vidljivih oštećenja. ........... 115
Defekti koji se ponavljaju ........................................................................ 116
Štampanje stranice sa stanjem potrošnog materijala ................................... 116

Tumačenje poruka o potrošnom materijalu na kontrolnoj tabli ..................................... 117

Wrong cartridge in <color> slot (Pogrešan kertridž u otvoru za boju
<Boja>) ................................................................................................ 117
Yellow cartridge low (Žuti kertridž je pri kraju) ........................................... 117
Yellow cartridge very low (Žuti kertridž je pri samom kraju) ......................... 118
10.XX.YY Supply memory error (Greška u memoriji potrošnog materijala) ..... 118
Black cartridge low (Crni kertridž je pri kraju) ............................................ 119
Black cartridge very low (Crni kertridž je pri samom kraju) .......................... 119
Cyan cartridge low (Cijan kertridž je pri kraju) .......................................... 119
Cyan cartridge very low (Cijan kertridž je pri samom kraju) ........................ 119
Fuses kit low (Komplet za grejač je pri kraju) ............................................. 120
Fuses kit low (Komplet za grejač je pri samom kraju) .................................. 120
Incompatible <color> cartridge (Nekompatibilni <boja> kertridž) ................ 120
Incompatible fuser (Nekompatibilni grejač) ................................................ 121
Magenta cartridge low (Magenta kertridž je pri kraju) ................................ 121
Magenta cartridge very low (Magenta kertridž je pri samom kraju) .............. 121
Replace <color> cartridge (Zamenite <boja> ketridž) ................................. 122
Replace fuser kit (Zamenite opremu grejača) ............................................. 122
Replace toner collection unit (Zamenite jedinicu kolekcije tonera) ................. 122
Replace toner collection unit (Zamenite jedinicu kolekcije tonera) ................. 123
Supplies in wrong position (Potrošni materijal je na pogrešnim
pozicijama) ........................................................................................... 123
Supplies low (Potrošni materijal je pri kraju) .............................................. 123
Supplies very low (Potrošni materijal je pri samom kraju) ............................ 124
Toner Collection Unit Almost Full (Jedinica kolekcije tonera skoro puna) ........ 124
Unsupported supply installed (Postavljen je nepodržani potrošni materijal) .... 124
Used supply in use (Potrošni materijal koji se koristi je već korišćen) ............. 124
Zamenite potrošni materijal ..................................................................... 125

8 Zadaci štampanja ......................................................................................................... 127

Otkazivanje zadatka za štampanje na Windows računarima .................................................... 128
Osnovne funkcije štampanja u operativnom sistemu Windows ................................................... 129

Otvaranje upravljačkog programa štampača u operativnom sistemu Windows ............. 129
Dobijte pomoć za sve opcije štampanja u operativnom sistemu Windows .................... 130
Promena broja odštampanih kopija u operativnom sistemu Windows .......................... 130
Čuvanje prilagođenih postavki štampanja za ponovnu upotrebu u operativnom sistemu
Windows ............................................................................................................. 130

Korišćenje prečica za štampanje u operativnom sistemu Windows ............... 130

SRWW

ix

background image

Kreiranje prečica za štampanje ............................................................... 132

Poboljšavanje kvaliteta štampe u operativnom sistemu Windows ................................. 134

Izbor formata stranice u operativnom sistemu Windows .............................. 134
Biranje korisnički definisanog formata papira u operativnom sistemu
Windows .............................................................................................. 134
Izbor tipa papira u operativnom sistemu Windows ..................................... 135
Izbor ležišta za papir operativnom sistemu Windows ................................. 135
Izbor rezolucije štampanja ...................................................................... 135

Dvostrano štampanje (dupleks) u operativnom sistemu Windows ................................. 135

Ručno obostrano štampanje u operativnom sistemu Windows ...................... 135
Automatsko obostrano štampanje u operativnom sistemu Windows .............. 137

Štampanje više stranica na listu u operativnom sistemu Windows ................................ 139
Izbor položaja stranice u operativnom sistemu Windows ........................................... 141
Podešavanje opcija za boju u operativnom sistemu Windows .................................... 142

Korišćenje opcije HP ePrint .................................................................................................... 144
Dodatne funkcije štampanja u operativnom sistemu Windows ................................................... 145

Štampanje obojenog teksta u crnoj boji (nijanse sive) u operativnom sistemu
Windows ............................................................................................................. 145
Štampanje na unapred odštampanim memorandumima ili obrascima u operativnom
sistemu Windows .................................................................................................. 145
Štampanje na specijalnom papiru, štampanje nalepnica ili folija u operativnom sistemu
Windows ............................................................................................................. 147
Štampanje prve ili poslednje stranice na drugačijem papiru u operativnom sistemu
Windows ............................................................................................................. 150
Podešavanje dokumenta da stane na veličinu stranice u operativnom sistemu
Windows ............................................................................................................. 152
Dodavanje vodenog žiga na dokument u operativnom sistemu Windows ..................... 153
Kreiranje brošure u operativnom sistemu Windows ................................................... 154
Korišćenje funkcija čuvanja zadataka u operativnom sistemu Windows ....................... 155

Kreiranje sačuvanog zadatka u operativnom sistemu Windows ................... 156
Štampanje sačuvanog zadatka ................................................................ 157
Brisanje sačuvanog zadatka .................................................................... 158
Podešavanje opcija za čuvanje zadataka u operativnom sistemu Windows . . 158

Štampanje probne kopije pre štampanja svih kopija .................... 158
Privremeno čuvanje privatnog zadatka na uređaju za kasnije
štampanje .............................................................................. 159
Privremeno čuvanje zadatka na uređaju ..................................... 159
Trajno čuvanje zadatka na uređaju ........................................... 159
Pretvaranje trajno sačuvanog zadatka u privatni zadatak da bi se
mogao štampati samo nakon unošenja PIN koda ........................ 160
Primanje obaveštenja kada neko odštampa sačuvani zadatak ...... 160
Dodeljivanje imena korisnika zadatku ........................................ 160

x

SRWW

background image

Dodeljivanje imena sačuvanom zadatku .................................... 161

Štampanje posebnih zadataka u operativnom sistemu Windows ................................. 161

Štampanje poslovne grafike ili marketinškog materijala .............................. 161

Podržani sjajni papir ............................................................... 161
Poravnavanje kod dvostranog štampanja ................................... 162

Štampanje mapa otpornih na nepovoljne vremenske uslove i spoljnih
znakova ................................................................................................ 163

Podržani čvrsti papir ................................................................ 163

USB usputno štampanje ........................................................................................................ 164

9 Boja ............................................................................................................................. 165

Podesi boju/postavke boje .................................................................................................... 166

Menjanje teme boja zadatka za štampanje .............................................................. 166
Menjanje opcija za boje ....................................................................................... 167
Ručne opcije za boje ............................................................................................. 167

Upotreba HP EasyColor ........................................................................................................ 169
Poklapanje boja sa ekranom računara ................................................................................... 170

Poklapanje sa knjigom uzoraka boja ....................................................................... 170
Štampanje uzoraka boja ........................................................................................ 171
PANTONE® podudaranje boja .............................................................................. 171

10 Upravljanje i održavanje ............................................................................................ 173

Štampanje stranice sa informacijama ..................................................................................... 174
Korišćenje ugrađenog HP Web servera .................................................................................. 176

Otvaranje ugrađenog HP Web servera pomoću mrežne veze ..................................... 176
Funkcije HP ugrađenog Web servera ...................................................................... 177

Kartica Information (Informacije) .............................................................. 177
Kartica General (Opšte) .......................................................................... 178
Kartica Print (Odštampaj) ........................................................................ 179
Kartica Troubleshooting (Rešavanje problema) ........................................... 179
Kartica Security (Bezbednost) .................................................................. 180
Kartica HP Web Services (HP mrežne usluge) ............................................ 180
Kartica Networking (Umrežavanje) ........................................................... 180
Lista Other Links (Druge veze) .................................................................. 180

Korišćenje programa HP Web Jetadmin .................................................................................. 181
Bezbednosne funkcije uređaja ............................................................................................... 182

Izjave o bezbednosti ............................................................................................. 182
IP bezbednost ....................................................................................................... 182
Obezbeđivanje ugrađenog HP Web servera ............................................................ 182
Podrška za šifrovanje: HP bezbedni čvrsti disk visokih performansi (za modele sa
šifrovanim čvrstim diskom) ...................................................................................... 182

SRWW

xi

background image

Brisanje podataka o zadatku .................................................................................. 183

Brisanje podataka o zadatku ................................................................... 183
Promenljivi podaci .................................................................................. 183

Obezbeđivanje sačuvanih zadataka ....................................................................... 184
Zaključavanje menija kontrolne table ....................................................................... 184
Zaključavanje kaveza formatora ............................................................................. 184

Postavke za uštedu ............................................................................................................... 185

Optimizacija brzine ili korišćenja energije .............................................................. 185
Powersave režimi .................................................................................................. 185

Omogućavanje i onemogućavanje vremena do mirovanja .......................... 185
Podešavanje tajmera mirovanja ............................................................... 186
Podešavanje rasporeda mirovanja ........................................................... 186

Čišćenje uređaja .................................................................................................................. 187

Očistite putanju papira .......................................................................................... 187

Ispravke za proizvod ............................................................................................................ 188

11 Rešavanje problema ................................................................................................... 189

Pomoć ................................................................................................................................ 190
Kontrolna lista za rešavanje opštih problema .......................................................................... 191

Faktori koji utiču na performanse uređaja ................................................................ 192

Vraćanje fabričkih postavki ................................................................................................... 193
Tumačenje poruka na kontrolnoj tabli ..................................................................................... 194

Tipovi poruka na kontrolnoj tabli ............................................................................. 194
Poruke kontrolne table ........................................................................................... 194

Papir se nepravilno uvlači ili se zaglavljuje ............................................................................. 195

Uređaj ne uvlači papir ........................................................................................... 195
Uređaj uvlači više listova papira istovremeno ........................................................... 195
Sprečavanje zaglavljivanja papira .......................................................................... 195

Uklanjanje zaglavljenog papira ............................................................................................. 197

Položaj zaglavljenog papira .................................................................................. 197
Uklanjanje zaglavljenog papira iz izlazne korpe ...................................................... 198
Uklanjanje zaglavljenog papira iz ležišta 1 ............................................................. 198
Uklanjanje zaglavljenog papira iz ležišta 2 ............................................................. 200
Uklanjanje zaglavljenog papira iz desnih vratanaca ................................................. 200
Uklonite zaglavljeni papir iz ležišta za 500 listova i teški medijum (ležište 3) ............... 204
Uklanjanje zaglavljenog papira iz donjih desnih vratanaca (ležište 3) ......................... 204
Menjanje uklanjanja zaglavljenih medijuma ............................................................. 206

Ležište ne uzima automatski papir .......................................................................................... 207
Poboljšavanje kvaliteta štampe .............................................................................................. 208

Koristite odgovarajuće postavke vrste papira u upravljačkom programu štampača ........ 208

Menjanje postavke vrste papira u operativnom sistemu Windows ................ 208

xii

SRWW

background image

Menjanje postavke vrste papira u operativnom sistemu Macintosh ............... 209

Podešavanje postavki boja u upravljačkom programu štampača ................................. 209

Menjanje teme boja zadatka za štampanje ............................................... 209
Menjanje opcija za boje ........................................................................ 210

Koristite papir koji ispunjava HP specifikacije ........................................................... 211
Štampanje stranice za čišćenje ............................................................................... 211
Obavite kalibraciju uređaja da biste poravnali boje .................................................. 212
Proveravanje kertridža za štampanje ....................................................................... 212
Koristite upravljački program štampača koji najviše odgovara vašim potrebama u vezi
sa štampanjem ..................................................................................................... 213

Uređaj ne štampa stranice ili štampa sporo ............................................................................. 214

Uređaj ne štampa ................................................................................................. 214
Proizvod štampa sporo .......................................................................................... 215

Rešite probleme sa USB usputnim štampanjem ......................................................................... 216

Meni Retrieve From USB Settings (Postavke preuzimanja sa USB-a) se ne otvara kada
priključite USB memoriju ........................................................................................ 216
Nije moguće odštampati datoteku sa USB memorije .................................................. 216
Datoteka koju želite da odštampate nije navedena u meniju Open From USB (Otvori sa
USB-a) ................................................................................................................. 217

Rešavanje problema sa povezivanjem ................................................................................... 218

Rešavanje problema sa direktnim povezivanjem ....................................................... 218
Rešavanje problema sa mrežom ............................................................................. 218

Loša fizička veza ................................................................................... 218
Računar koristi pogrešnu IP adresu uređaja ............................................... 218
Računar ne uspeva da ostvari komunikaciju s uređajem .............................. 219
Uređaj koristi netačne postavke veze i dupleksa za mrežu. ......................... 219
Novi softver na računaru možda je doveo do problema sa
kompatibilnošću. .................................................................................... 219
Računar ili radna stanica možda nisu ispravno podešeni. ........................... 219
Protokol je onemogućen ili su neke druge mrežne postavke netačne ............. 219

Rešavanje problema sa softverom uređaja u operativnom sistemu Windows ................................ 220

U fascikli Printer (Štampač) se ne vidi upravljački program za uređaj .......................... 220
Tokom instalacije se prikazala poruka o grešci ......................................................... 220
Uređaj je u režimu Ready (Spreman), ali ne štampa .................................................. 220

Rešavanje problema sa softverom uređaja na Mac računarima ................................................. 222

Ime uređaja se ne pojavljuje na listi uređaja Print & Fax (Štampač i faks) ..................... 222
Upravljački program štampača ne dodaje automatski izabrani štampač na listu Print &
Fax (Štampač i faks) .............................................................................................. 222
Zadatak za štampanje nije poslat na željeni štampač ................................................ 222
Kada je povezan USB kablom, nakon izbora upravljačkog programa uređaj se neće
pojaviti na listi Print & Fax (Štampač i faks). ............................................................. 223
Koristite generički upravljački program štampača i USB vezu ..................................... 223

SRWW

xiii

background image

Dodatak A Potrošni materijal i dodatna oprema .............................................................. 225

Naručivanje delova, dodatne opreme i potrošnog materijala .................................................... 226
Brojevi delova ..................................................................................................................... 227

Dodatna oprema ................................................................................................... 227
Ketridži za štampanje i jedinice kolekcije tonera ....................................................... 227
Kablovi i interfejs .................................................................................................. 227
Kompleti za održavanje ......................................................................................... 228

Dodatak B Servisiranje i podrška .................................................................................... 229

Izjava o ograničenoj garanciji kompanije Hewlett-Packard ....................................................... 230
HP Premium Protection garancija: Izjava o ograničenoj garanciji za LaserJet kertridž za
štampanje ........................................................................................................................... 232
Izjava o ograničenoj garanciji za Color LaserJet komplet za grejač, jedinicu kolekcije tonera i
komplet za prenos ................................................................................................................ 233
Podaci koji se čuvaju na kertridžu za štampanje ...................................................................... 234
Ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom ........................................................................... 235
OpenSSL ............................................................................................................................. 238
Garancija za popravke od strane korisnika ............................................................................. 239
Korisnička podrška ............................................................................................................... 240

Dodatak C Specifikacije uređaja ...................................................................................... 241

Fizičke specifikacije ............................................................................................................. 242
Potrošnja energije, električne specifikacije i ispuštanje zvukova ................................................. 243
Ekološke specifikacije ........................................................................................................... 244

Dodatak D Informacije o propisima ................................................................................. 245

FCC propisi ......................................................................................................................... 246
Program proizvoda za upravljanje prirodnim resursima ............................................................ 247

Zaštita životne sredine ........................................................................................... 247
Proizvodnja ozona ................................................................................................ 247
Potrošnja struje ..................................................................................................... 247
Upotreba papira ................................................................................................... 247
Plastika ................................................................................................................ 247
HP LaserJet potrošni materijal ................................................................................. 247
Uputstva o vraćanju i recikliranju ............................................................................ 248

Sjedinjene Američke Države i Portoriko .................................................... 248

Grupno vraćanje (više od jednog kertridža) ................................ 248
Pojedinačno vraćanje .............................................................. 248
Isporuka ................................................................................. 248

Vraćanje kertridža van SAD .................................................................... 249

Papir ................................................................................................................... 249

xiv

SRWW

background image

Ograničenja materijala .......................................................................................... 249
Uklanjanje otpadne opreme od strane korisnika u privatnim domaćinstvima u Evropskoj
uniji ..................................................................................................................... 250
Hemijske supstance ............................................................................................... 250
Lista bezbednosnih podataka o materijalima (Material Safety Data Sheet - MSDS) ........ 250
Za više informacija ................................................................................................ 250

Deklaracija o usklađenosti .................................................................................................... 252
Izjave o bezbednosti ............................................................................................................ 254

Bezbednost lasera ................................................................................................. 254
Kanadski DOC propisi ........................................................................................... 254
VCCI izjava (Japan) .............................................................................................. 254
Uputstva za kabl za napajanje ............................................................................... 254
Izjava o kablu za napajanje (Japan) ....................................................................... 254
Izjava o elektromagnetskoj kompatibilnosti (Koreja) ................................................... 255
Izjava o laserima za Finsku .................................................................................... 255
GS izjava (Nemačka) ............................................................................................ 255
Tabela supstanci (Kina) .......................................................................................... 256
Izjava o ograničenju u Hazardous Substances (Turska) .............................................. 256
Izjava o ograničenju u Hazardous Substances (Ukrajini) ............................................ 256

Indeks .............................................................................................................................. 257

SRWW

xv

background image

xvi

SRWW