HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Tiskanje strani z informacijami

background image

Tiskanje strani z informacijami

Na straneh z informacijami so navedene podrobnosti o izdelku in njegovi trenutni konfiguraciji. Pogosto

uporabljene strani z informacijami natisnete po naslednjem postopku:

1.

Na nadzorni plošči pritisnite gumb Domov .

2.

Odprite naslednje menije:

Skrbništvo

Poročila

Konfiguracijske strani/strani stanja ali Druge strani

3.

S puščičnim gumbom za navzdol označite poročilo in nato pritisnite gumb

OK

, da ga izberete.

4.

S puščičnim gumbom za navzgor označite element Tiskanje in nato pritisnite gumb

OK

.

Tabela 10-1

Meni Poročila

Prva raven

Druga raven

Opis

Konfiguracijske strani/strani stanja

Načrt menija skrbništva

Natisne načrt menija na nadzorni plošči.
Navedene so aktivne nastavitve za
posamezni meni.

Konfiguracijska stran

Prikaže nastavitve izdelka in nameščene
dodatke.

Stran Stanje potrošnega materiala

Prikaže približen preostanek življenjske dobe
potrebščin in statistiko vseh natisnjenih strani
in končanih poslov, serijsko številko, število
strani in informacije o vzdrževanju naprave.

HP ponudi informacije o okvirnem preostanku
življenjske dobe potrošnega materiala samo
v informativne namene. Dejanska preostala
življenjska doba potrošnega materiala se
lahko razlikuje od predvidene.

Stran o uporabi

Prikaže stran s številom vseh velikosti papirja,
ki so potovale skozi izdelek; navede, ali so bili
ti listi enostranski, obojestranski, enobarvni ali
barvni ter število strani.

Stran imenika datotek

Prikaže ime datoteke in mape za datoteke,
shranjene v pomnilniku izdelka.

Current Settings Page (Stran trenutnih
nastavitev)

Prikaže trenutne nastavitve izdelka.

Dnevnik opravil uporabe barve

Natisne statistiko uporabe barv za izdelek.

Druge strani

Predstavitvena stran

Natisne predstavitveno stran s podatki
o zmogljivosti tiskanja naprave.

Vzorci RGB

Natisne barvne vzorce za različne vrednosti
RGB. Vzorce uporabite za določanje
natisnjenih barv.

170

Poglavje 10 Upravljanje in vzdrževanje

SLWW

background image

Tabela 10-1

Meni Poročila (Se nadaljuje)

Prva raven

Druga raven

Opis

Vzorci CMYK

Natisne barvne vzorce za različne vrednosti
CMYK. Vzorce uporabite za določanje
natisnjenih barv.

Seznam pisav PCL

Natisne seznam vseh nameščenih pisav PCL.

Seznam pisav PS

Natisne seznam vseh nameščenih pisav
PostScript (PS).

SLWW

Tiskanje strani z informacijami

171