HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Prednostne nastavitve tiskanja za računalnike Mac

background image

Prednostne nastavitve tiskanja za računalnike Mac

Pri spremembah v nastavitvah tiskanja je določena prednost nekaterih sprememb, glede na vir izvajanja

spremembe:

OPOMBA:

Imena ukazov in pogovornih oken se lahko razlikujejo v različnih programih.

Pogovorno okno Page Setup (Nastavitev strani): Če želite odpreti to pogovorno okno,
kliknite Page Setup (Nastavitev strani) ali podoben ukaz v meniju File (Datoteka) v programu, ki

ga uporabljate. Tukaj spremenjene nastavitve lahko preglasijo drugje spremenjene nastavitve.

Pogovorno okno tiskanja: Za odpiranje tega pogovornega okna kliknite Print (Tiskaj), Print

Setup (Nastavitev tiskanja) ali podoben ukaz v meniju File (Datoteka) programa, ki ga
uporabljate. Nastavitve v pogovornem oknu Print (Tiskanje) nimajo prednosti pred spremembam

v pogovornem oknu Page Setup (Nastavitev strani).

Privzete nastavitve gonilnika tiskalnika: Privzete nastavitve gonilnika tiskalnika določijo

nastavitve, ki so uporabljene pri vseh tiskalniških poslih, razen če spremenite nastavitve v pogovornih
oknih Page Setup (Nastavitev strani), Print (Tiskanje) ali Printer Properties (Lastnosti

tiskalnika).

Nastavitve na nadzorni plošči tiskalnika: Nastavitve v nadzorni plošči tiskalnika imajo

nimajo prednosti pred nobenim ostalim nastavitvam.