HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Funkcije pripomočka HP Printer Utility

background image

Funkcije pripomočka HP Printer Utility

Pripomoček HP Utility sestavljajo strani, ki jih odpirate s klikanjem po seznamu Configuration Settings

(Nastavitve konfiguracije). V naslednji tabeli so opisana opravila, ki jih lahko izvajate s teh strani.

Na vrhu katere koli strani lahko kliknete povezavo HP Support (HP-jeva podpora) za dostop do

tehnične pomoči, spletnega naročanja potrošnega materiala, spletne registracije in informacij o

recikliranju in vračilu izdelkov.

52

Poglavje 4 Uporaba naprave z računalnikom Mac

SLWW

background image

Meni

Element

Opis

Information And
Support (Informacije
in podpora)

Stanje potrošnega
materiala

Prikaže stanje potrošnega materiala naprave in vsebuje povezave za
spletno naročanje potrošnega materiala.

Informacije o napravi Prikaže informacije o trenutno izbrani napravi.

File Upload
(Nalaganje datotek)

Prenos datotek iz računalnika v napravo.

Upload Fonts
(Nalaganje pisav)

Prenos datotek s pisavami iz računalnika v napravo.

Update Firmware
(Posodobitev vdelane
programske opreme)

V izdelek prenese datoteko za posodobitev vdelane programske
opreme.

Commands (Ukazi)

Po tiskalniškem poslu izdelku pošlje pozive glede posebnih znakov ali
tiskanja.

Printer Settings
(Nastavitve
tiskalnika)

Trays Configuration
(Konfiguracija
pladnjev)

Spremeni privzete nastavitve pladnjev.

Output Devices
(Izhodne naprave)

Upravlja nastavitve za dodatno izhodno opremo.

Duplex Mode (Način
obojestranskega
tiskanja)

Vklopi način za samodejno obojestransko tiskanje.

Stored Jobs
(Shranjena opravila)

Upravljanje opravil tiskanja, ki so shranjena na trdem disku izdelka.

E-mail Alerts (E-
poštna opozorila)

Naprava nastavi za pošiljanje e-poštnih obvestil o določenih dogodkih.

Network Settings
(Omrežne nastavitve)

Konfiguriranje omrežnih nastavitev, kot so nastavitve Pv4 in IPv6.

Supplies
Management
(Upravljanje
potrošnega
materiala)

Konfiguriranje, kako naj se vede izdelek, ko se potrošnemu materialu
izteka predvidena življenjska doba.

Protect Direct Ports
(Zaščita neposrednih
vrat)

Onemogočenje tiskanja prek vrat USB ali vzporednih vrat.

Additional Settings
(Dodatne nastavitve)

Omogoča dostop do HP-jevega vdelanega spletnega strežnika.

SLWW

Programaka oprema za računalnik Mac

53