HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Zamenjajte potrošni material

background image

Zamenjajte potrošni material

Opis

To opozorilo se prikaže samo, če je izdelek konfiguriran tako, da se ustavi, ko tiskalne kartuše dosežejo

prag, ko so skoraj povsem prazne. Dvema ali več potrošnim materialom se je iztekla predvidena

življenjska doba. Dejanska preostala življenjska doba se lahko razlikuje od predvidene. Priporočamo,

da imate pripravljen nadomestni potrošni material, da ga boste lahko namestili, ko kakovost tiskanja ne

bo več zadovoljiva. Potrošnega materiala ni treba takoj zamenjati, razen če kakovost tiskanja ni več

zadovoljiva. Potem ko se HP-jevemu potrošnemu materialu izteče predvidena življenjska doba, preneha

veljati HP-jeva garancija za ta potrošni material.

Priporočeni ukrep

Zamenjajte ustrezni potrošni material.

Ali pa v meniju Upravljanje potrošnega materiala konfigurirajte izdelek tako, da nadaljuje s

tiskanjem.

120

Poglavje 7 Tiskalne kartuše, enota za zbiranje tonerja in drug potrošni material

SLWW