HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Načini namestitve gonilnika UPD

background image

Načini namestitve gonilnika UPD

Običajni način

Ta način uporabite, če gonilnik nameščate s CD-ja za en računalnik.

Če UPD namestite s CD-ja, priloženega napravi, deluje kot običajni gonilniki
tiskalnika. Deluje v povezavi z določeno napravo.

Če uporabite ta način, morate UPD namestiti za vsak računalnik in vsako
napravo posebej.

Dinamični način

Če želite uporabiti ta način, morate UPD prenesti iz interneta. Oglejte si mesto

www.hp.com/go/upd

.

V dinamičnem načinu lahko opravite eno namestitev, ki vam omogoča, da HP-
jeve naprave odkrijete kjer koli in z njimi tiskate.

Ta način uporabite, če gonilnik UPD nameščate za delovno skupino.

40

Poglavje 3 Programska oprema za OS Windows

SLWW

background image

Spreminjanje nastavitev tiskalnega posla v
operacijskem sistemu Windows

Prednostne nastavitve tiskanja za sistem Windows

Pri spremembah v nastavitvah tiskanja je določena prednost nekaterih sprememb, glede na vir izvajanja

spremembe:

OPOMBA:

Imena ukazov in pogovornih oken se lahko razlikujejo v različnih programih.

Pogovorno okno za nastavitev strani: Za odpiranje tega pogovornega okna kliknite ukaz

Page Setup (Nastavitev strani) ali podoben ukaz v meniju File (Datoteka) v programu, ki

ga uporabljate. Tukaj spremenjene nastavitve preglasijo nastavitve na drugih mestih.

Pogovorno okno tiskanja: Da odprete to pogovorno okno, kliknite Print (Natisni), Print

Setup (Nastavitev tiskanja) ali podoben ukaz v meniju File (Datoteka) v programu, ki ga
uporabljate. Prioriteta nastavitev, ki jih spremenite v pogovornem oknu Print (Natisni) je nižja in
običajno ne preglasi sprememb, izvedenih v pogovornem oknu Page Setup (Priprava strani).

Pogovorno okno z lastnostmi tiskanja (gonilnik tiskalnika): Da odpete gonilnika
tiskalnika, kliknite Properties (Lastnosti) v pogovornem oknu Print (Natisni). Nastavitve, ki ste jih
spremenili v pogovornem oknu Printer Properties (Lastnosti tiskalnika), običajno ne preglasijo

nastavitev drugje v programski opremi za tiskanje. Večino nastavitev tiskanja lahko spremenite tukaj.

Privzete nastavitve gonilnika tiskalnika: Privzete nastavitve gonilnika tiskalnika določijo

nastavitve, ki so uporabljene pri vseh tiskalniških poslih, razen če spremenite nastavitve v pogovornih
oknih Page Setup (Nastavitev strani), Print (Tiskanje) ali Printer Properties (Lastnosti

tiskalnika).

Nastavitve na nadzorni plošči tiskalnika: Nastavitve v nadzorni plošči tiskalnika imajo

nimajo prednosti pred nobenim ostalim nastavitvam.

Spreminjanje nastavitev za vsa tiskalna opravila, dokler je
programska oprema zaprta

1.

V meniju Datoteka v programski opremi kliknite Natisni.

2.

Izberite gonilnik in nato kliknite Lastnosti ali Nastavitve.

Koraki se lahko razlikujejo; ta postopek je najpogostejši.

SLWW