HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - OpenSSL

background image

OpenSSL

Ta izdelek vsebuje programsko opremo, ki jo je razvil OpenSSL Project za uporabo v orodjarni OpenSSL

Toolkit (http://www.openssl.org/)

TA PROGRAMSKA OPREMA JE POSREDOVANA S STRANI OpenSSL PROJECT TAKŠNA, »KOT JE«, IN

VSE IZRECNE ALI IMPLICIRANE GARANCIJE, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA IMPLICIRANE

GARANCIJE PRODAJE IN USTREZNOSTI DOLOČENEMU NAMENU, SE ZAVRAČAJO. V NOBENEM

PRIMERU OpenSSL PROJECT ALI NJEGOVI SODELAVCI NISO ODGOVORNI ZA MOREBITNO KAKOR

KOLI POVZROČENO POSREDNO, NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, VZORČNO ALI

POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJNO NA NABAVO NADOMESTNIH DOBRIN

ALI STORITEV,

IZGUBO UPORABNOSTI, PODATKOV ALI DOBIČKOV ALI PREKINITEV POSLOVANJA) PO NOBENI

TEORIJI ODGOVORNOSTI, POGODBENI, OBJEKTIVNI ALI ODŠKODNINSKI (VKLJUČNO Z

MALOMARNOSTJO IN TUDI SICER), KI BI KAKOR KOLI NASTALA ZARADI UPORABE TE PROGRAMSKE

OPREME, TUDI V PRIMERIH, KO SO OSEBE VEDELE ZA MOŽNOST NASTANKA TAKŠNE ŠKODE.

Ta izdelek vsebuje programsko opremo za šifriranje avtorja Erica Younga (eay@cryptsoft.com). Ta izdelek

vsebuje programsko opremo avtorja Tima Hudsona (tjh@cryptsoft.com).

232

Dodatek B Pomoč in podpora

SLWW