HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Garancija HP Premium Protection: Izjava o omejeni garanciji tiskalnih kartuš LaserJet

background image

Garancija HP Premium Protection: Izjava o omejeni
garanciji tiskalnih kartuš LaserJet

Ta HP-jev izdelek je zajamčeno brez napak v materialu in izdelavi.

Ta garancija ne zajema izdelkov: (a) ki so ponovno polnjeni, obnovljeni, predelani ali kakorkoli

spremenjeni, (b) s katerimi imate težave zaradi napačne uporabe, neustreznega shranjevanja ali

uporabe, ki ni v skladu z navedenimi okoljskimi specifikacijami za tiskalnik, ali (c) ki so obrabljeni zaradi

običajne uporabe.

Za pridobitev garancijskih storitev izdelek vrnite na kraj nakupa (s pisnim opisom težave in vzorčnimi

natisi) ali se obrnite na HP-jevo podporo za stranke. HP bo po lastni presoji izdelke, ki so dokazano

okvarjeni, zamenjal ali vam povrnil nakupno ceno.

V SKLADU S KRAJEVNO ZAKONODAJO JE ZGORNJE JAMSTVO IZKLJUČNO IN NOBENA DRUGA

GARANCIJA ALI POGOJ, BODISI PISANA ALI USTNA, NISTA IZRECNA ALI IMPLICIRANA IN HP

IZRECNO ZAVRAČA OMENJENE GARANCIJE ALI POGOJE PRODAJE, ZADOVOLJIVO KAKOVOST IN

PRIMERNOST ZA POSAMEZEN NAMEN.

V SKLADU S KRAJEVNO ZAKONODAJO HP ALI NJEGOVI DOBAVITELJI V NOBENEM PRIMERU NE

ODGOVARJAJO ZA NEPOSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO (VKLJUČNO Z IZGUBO

PODATKOV) ALI DRUGO ŠKODO, NE GLEDE NA TO, ALI TEMELJI NA DOGOVORU, KAZNIVEM

DEJANJU ALI DRUGAČE.

DOLOČILA TE GARANCIJSKE IZJAVE, RAZEN V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKONODAJA, NE

IZKLJUČUJEJO, OMEJUJEJO ALI SPREMINJAJO OBVEZNIH ZAKONSKIH PRAVIC, KI VELJAJO ZA

PRODAJO TEGA IZDELKA.

226

Dodatek B Pomoč in podpora

SLWW

background image

Omejena garancija za komplet razvijalne enote Color
LaserJet, enoto za zbiranje tonerja in komplet enote
za prenos

HP jamči, da je ta HP-jev izdelek brez napak v materialu in izdelavi, dokler signalna lučka na nadzorni

plošči tiskalnika ne označi, da se bliža konec življenjske dobe enote.

Ta garancija ne vključuje izdelkov, ki so (a) obnovljeni, predelani ali kakor koli spremenjeni, (b) povzročili

težave zaradi nepravilne uporabe, neprimernega shranjevanja ali uporabe, ki ni v skladu z navedenimi

okoljskimi specifikacijami, (c) obrabljeni zaradi običajne uporabe.

Če želite uveljaviti garancijo, vrnite izdelek v trgovino, kjer ste ga kupili (s pisnim opisom težave), ali se

obrnite na HP-jevo podporo za stranke. HP bo po lastni presoji izdelke, ki so dokazano okvarjeni,

zamenjal ali vam povrnil nakupno ceno.

KOLIKOR DOVOLJUJE KRAJEVNA ZAKONODAJA, JE GARANCIJA, NAVEDENA ZGORAJ, IZKLJUČNA

IN NE DAJE SE NOBENA DRUGA IZRECNA ALI NAZNAČENA GARANCIJA ALI POGOJ, NAJSI BO

PISEN ALI USTNI. HP SE IZRECNO ODPOVEDUJE VSEM NAZNAČENIM GARANCIJAM ALI POGOJEM

USTREZNOSTI ZA PRODAJO, ZADOVOLJIVE KAKOVOSTI ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN.

KOLIKOR DOVOLJUJE KRAJEVNA ZAKONODAJA NISO NE HP NE NJEGOVI DOBAVITELJI V

NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI ZA NEPOSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO

(VKLJUČNO Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM IN PODATKI) ALI DRUGO ŠKODO, NE GLEDE NA TO, ALI

IZHAJA IZ POGODBE, KAZNIVEGA DEJANJA ALI KATEREKOLI DRUGE PRAVNE MOŽNOSTI.

GARANCIJSKE DOLOČBE TE IZJAVE, RAZEN DO ZAKONSKO DOVOLJENE MERE, NE IZKLJUČUJEJO,

OMEJUJEJO ALI SPREMINJAJO OBVEZNIH ZAKONSKIH PRAVIC, KI VELJAJO ZA PRODAJO TEGA

IZDELKA, IN JIH DOPOLNJUJEJO.

SLWW