HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Spremenite nastavitev obnovitve po zastoju

background image

Spremenite nastavitev obnovitve po zastoju

Ta naprava je opremljena s funkcijo obnovitve ob zastoju, s katero lahko znova natisnete zagozdene

liste. Na voljo so te možnosti:

Samodejno – Naprava poskuša znova natisniti strani, če je na voljo dovolj pomnilnika.

Izklop – Naprava ne poskuša znova natisniti zagozdenih listov. Ker se v pomnilniku ne shranjujejo

zadnje natisnjene strani, je delovanje optimalno.

OPOMBA:

Če uporabite to možnost in napravi zmanjka papirja, opravilo pa se tiska na obe

strani, se nekatere strani lahko izgubijo.

Vklop – Naprava vedno znova natisne zagozdene liste. Dodeli se dodatni pomnilnik za

shranjevanje zadnjih natisnjenih strani. To lahko vpliva na delovanje.

1.

Na nadzorni plošči izdelka pritisnite gumb Domov .

2.

Odprite naslednje menije:

Skrbništvo

Splošne nastavitve

Obnovitev ob zastoju

3.

Izberite ustrezno nastavitev in pritisnite gumb

OK

.

SLWW

Odpravljanje zastojev

201