HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Kontrolni seznam za odpravljanje splošnih težav

background image

Kontrolni seznam za odpravljanje splošnih težav

Tem korakom sledite, ko poskušate rešiti težavo z napravo.

1.

Preverite, ali je lučka pripravljenosti naprave vklopljena. Če ni vklopljena nobena lučka, izvedite

naslednje korake:

a. Preverite, ali so priključeni vsi napajalni kabli.

b. Preverite, ali je vklopljeno napajanje.

c.

Poskrbite, da električna napetost ustreza konfiguraciji napajanja naprave. (Za napetostne

zahteve si oglejte nalepko na hrbtnem delu naprave.) Če uporabljate razdelilnik in njegova

napetost ni v okviru specifikacij, napravo priključite neposredno na steno. Če je že priključena

na steno, poskusite z drugo vtičnico.

d. Če s temi ukrepi ne povrnete napajanja, pokličite HP-jevo službo za podporo uporabnikom.

2.

Preverite kable.

a. Preverite kabelsko povezavo med napravo in računalnikom ali omrežnimi vrati. Poskrbite, da

je povezava ustrezna.

b. Preverite, ali so kabli morda pokvarjeni in, če je mogoče, uporabite drug kabel.

c.

Preverite omrežno povezavo.

3.

Na nadzorni plošči bi moralo biti označeno stanje pripravljenosti. Če se prikaže sporočilo o napaki,

jo odpravite.

4.

Poskrbite, da uporabljeni papir ustreza specifikacijam.

5.

Natisnite konfiguracijsko stran. Če je naprava povezana v omrežje, se natisne tudi stran tiskalnega

strežnika HP Jetdirect.

a. Na nadzorni plošči izdelka pritisnite gumb Domov .

b. Odprite te menije:

Skrbništvo

Poročila

Konfiguracijske strani/strani stanja

Konfiguracijska stran

c.

S pritiskanjem gumba

OK

izberite Konfiguracijska stran in nato pritisnite puščični gumb

za navzgor za tiskanje.

Če se stran ne natisne, preverite, ali je vsaj v enem pladnju papir.

Če se v izdelku zagozdi list, sledite navodilom za odpravo zagozditev na nadzorni plošči.

SLWW

Kontrolni seznam za odpravljanje splošnih težav

187

background image

6.

Če se konfiguracijska stran natisne, preverite naslednje:

a. Če se stran ne tiska pravilno, je vzrok težave v strojni opremi naprave. Obrnite se na HP-

jevo podporo uporabnikom.

b. Če se stran pravilno natisne, strojna oprema naprave deluje. Težava je nastala zaradi

računalnika, gonilnika tiskalnika ali programa.

7.

Izberite eno od naslednjih možnosti:

Windows: Kliknite Start, Nastavitve in nato Tiskalniki ali Tiskalniki in faksi. Dvokliknite

ime izdelka.

-ali-

Mac OS X: Odprite Printer Setup Utility (Pripomoček za nastavitev tiskalnika) ali seznam Print

& Fax (Tiskanje in faksiranje) in dvokliknite vrstico za izdelek.

8.

Preverite, ali ste namestili gonilnik tiskalnika za ta izdelek. V programu preverite, ali uporabljajte

gonilnik tiskalnika za to napravo. Gonilnik tiskalnika je na CD-ju, ki je priložen izdelku. Gonilnik

tiskalnika lahko prenesete tudi s tega spletnega mesta:

www.hp.com/support/lj500colorM551

.

9.

Natisnite kratek dokument iz drugega programa, ki je prej deloval. Če je rešitev uspešna, je težava

nastala v programu, ki ga uporabljate. Če rešitev ni uspešna (dokument se ne natisne), izvedite te

korake:

a. Opravilo poskusite natisniti iz drugega računalnika, v katerem je nameščena programska

oprema izdelka.

b. Če ste napravo povezali v omrežje, napravo povežite s kablom USB neposredno na računalnik.

Napravo preusmerite na ustrezna vrata ali znova namestite programsko opremo, pri čemer

izberite novo vrsto povezave, ki jo uporabljate zdaj.