HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Meni Potrošni material

background image

Meni Potrošni material

V naslednji preglednici zvezdice (*) označujejo privzete nastavitve.

Tabela 2-4

Meni Potrošni material

Prva raven

Druga raven

Tretja raven

Četrta raven

Vrednosti

Upravljanje
potrošnega
materiala

Stanje
potrošnega
materiala

Nastavitve
potrošnega
materiala

Črna kartuša

Nastavitve za
zelo nizko stanje

Stop (Zaustavi)

Poziv za
nadaljevanje
*

Continue
(Nadaljuj)

Nastavitve praga
za nizko raven

1−100 %

Barvne kartuše

Nastavitve za
zelo nizko stanje

Stop (Zaustavi)

Poziv za
nadaljevanje
*

Continue
(Nadaljuj)

Nastavitve praga
za nizko raven

Cijan kartuša

Škrlatna kartuša

Rumena kartuša

1−100 %

Enota za zbiranje
tonerja

Nastavitve za
zelo nizko stanje

Stop (Zaustavi)*

Poziv za
nadaljevanje

Continue
(Nadaljuj)

Komplet
razvijalne enote

Nastavitve za
zelo nizko stanje

Stop (Zaustavi)

Poziv za
nadaljevanje
*

Continue
(Nadaljuj)

Nastavitve praga
za nizko raven

1−100 %

16

Poglavje 2 Meniji na nadzorni plošči

SLWW

background image

Tabela 2-4

Meni Potrošni material (Se nadaljuje)

Prva raven

Druga raven

Tretja raven

Četrta raven

Vrednosti

Barvno/črno-belo
mešanje

Samodejno*

Večinoma barvne
strani

Večinoma črne
strani

Sporočila o
potrošnem
materialu

Sporočilo o nizki
ravni

Vklop*

Izklop

Merilnik ravni

Vklop*

Izklop

Ponastavitev
potrošnega
materiala

Nov komplet
razvijalne enote

Ne*

Da

Črna kartuša

Prikazano

je

stanje.

Cijan kartuša

Prikazano

je

stanje.

Škrlatna kartuša

Prikazano

je

stanje.

Rumena kartuša

Prikazano

je

stanje.

Enota za zbiranje
tonerja

Prikazano

je

stanje.

Komplet
razvijalne enote

Prikazano

je

stanje.

SLWW

Meni Potrošni material

17