Pomoč HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series

background image

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR

Uporabniški priročnik

M551n

M551dn

M551xh

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 500 color M551

Uporabniški priročnik

background image

Avtorske pravice in licenca

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Prepovedana je reprodukcija, prilagajanje

ali prevajanje dokumenta brez predhodnega

pisnega dovoljenja, razen v primerih, ki jih

dovoljujejo zakoni o avtorskih pravicah.

Te informacije se lahko spremenijo brez

predhodnega obvestila.

Garancije za izdelke in storitve podjetja HP

so navedene v garancijskih izjavah, ki so

priložene izdelkom in storitvam. Informacij na

tem mestu ni mogoče razlagati kot dodatne

garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali

uredniške napake ali izpuste v tem

dokumentu.

Številka dela: CF079-90930

Edition 2, 9/2011

Zaščitene znamke

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Arobat

®

in

PostScript

®

so blagovne znamke podjetja

Adobe Systems Incorporated.

Corel® je blagovna znamka ali registrirana

blagovna znamka podjetja Corel

Corporation ali Corel Corporation Limited.

Intel® Core™ je blagovna znamka Intel

Corporation v ZDA in drugih državah/

regijah.

Java™ je blagovna znamka podjetja Sun

Microsystems, Inc, registrirana v ZDA.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP in

Windows Vista® so v ZDA zaščitene

blagovne znamke podjetja Microsoft

Corporation.

UNIX

®

je registrirana blagovna znamka

podjetja Open Group.

ENERGY STAR

®

in oznaka ENERGY STAR

®

sta v ZDA registrirani znamki.

background image

Dogovorjene oznake v priročniku

NASVET:

Nasveti vsebujejo koristne namige in bližnjice.

OPOMBA:

Opombe vsebujejo pomembne informacije za pojasnitev pojmov ali izvedbo opravil.

POZOR:

Svarila označujejo postopke, z izvajanjem katerih preprečite izgubo podatkov in poškodbo

naprave.

OPOZORILO!

Opozorila označujejo postopke, z izvajanjem katerih preprečite telesne poškodbe,

izgubo pomembnih podatkov in hudo poškodbo naprave.

SLWW

iii

background image

iv

Dogovorjene oznake v priročniku

SLWW

background image

Kazalo

1 Osnove izdelka ................................................................................................................ 1

Primerjava izdelkov .................................................................................................................. 2
Okoljske funkcije ..................................................................................................................... 4
Funkcije za osebe s posebnimi potrebami ................................................................................... 5
Pogledi na izdelek ................................................................................................................... 6

Pogled na izdelek od spredaj ..................................................................................... 6
Pogled na izdelek od zadaj ....................................................................................... 7
Vrata vmesnika ......................................................................................................... 8
Mesto serijske številke in številke modela ...................................................................... 8

2 Meniji na nadzorni plošči .................................................................................................. 9

Razporeditev nadzorne plošče ................................................................................................. 10

Pomoč na nadzorni plošči ........................................................................................ 11

Meniji na nadzorni plošči ....................................................................................................... 12
Meni Prijava ......................................................................................................................... 13
Meni Prenesi posel iz USB-ja .................................................................................................. 14
Meni Prenesi posel iz pomnilnika naprave ............................................................................... 15
Meni Potrošni material ........................................................................................................... 16
Meni Pladnji ......................................................................................................................... 18
Meni Skrbništvo .................................................................................................................... 19

Meni Poročila ........................................................................................................ 19
Meni Splošne nastavitve .......................................................................................... 19
Meni Nastavitve za prenos iz USB ........................................................................... 24
Meni Splošne Nastavitve tiskanja .............................................................................. 24
Meni Privzete možnosti tiskanja ............................................................................... 25
Meni Nastavitve zaslona ......................................................................................... 26
Meni Upravljanje potrošnega materiala .................................................................... 26
Meni Upravljanje pladnjev ...................................................................................... 28
Meni Omrežne nastavitve ....................................................................................... 28

Meni Odpravljanje težav ....................................................................................................... 33
Meni Vzdrževanje naprave .................................................................................................... 35

SLWW

v

background image

Meni Varnostno kopiranje/obnovitev ........................................................................ 35
Meni Umerjanje/čiščenje ........................................................................................ 35
Meni Nadgradnje vdelane programske opreme prek pripomočka USB ......................... 36
Meni Storitve .......................................................................................................... 36

3 Programska oprema za OS Windows ............................................................................. 37

Podprti operacijski sistemi in gonilniki tiskalnika za sistem Windows ............................................ 38
Izbira ustreznega gonilnika tiskalnika za OS Windows .............................................................. 39

HP Universal Printer Driver (HP-jev univerzalni gonilnik tiskalnika – UPD ......................... 40

Načini namestitve gonilnika UPD ............................................................... 40

Spreminjanje nastavitev tiskalnega posla v operacijskem sistemu Windows ................................... 41

Prednostne nastavitve tiskanja za sistem Windows ...................................................... 41
Spreminjanje nastavitev za vsa tiskalna opravila, dokler je programska oprema
zaprta ................................................................................................................... 41
Spreminjanje privzetih nastavitev za vsa tiskalna opravila ............................................ 42
Spreminjanje nastavitev konfiguracije naprave ........................................................... 42

Odstranjevanje gonilnika tiskalnika iz sistema Windows ............................................................. 43
Podprti pripomočki za program Windows ................................................................................. 44

HP Web Jetadmin ................................................................................................... 44
HP-jev vgrajeni spletni strežnik .................................................................................. 44
HP ePrint ................................................................................................................ 44

Programska oprema za druge operacijske sisteme ..................................................................... 45

4 Uporaba naprave z računalnikom Mac ........................................................................... 47

Programaka oprema za računalnik Mac ................................................................................... 48

Podprti operacijski sistemi in gonilniki tiskalnika za računalnike Mac ............................ 48
Nameščanje programske opreme v operacijskih sistemih Mac ...................................... 48

Namestitev programske opreme za računalnike Mac, ki so neposredno
povezani z izdelkom ................................................................................ 48
Namestitev programske opreme za računalnike Mac v ožičenem omrežju ...... 49

Konfiguracija naslova IP ............................................................. 49
Namestitev programske opreme .................................................. 50

Odstranjevanje gonilnika tiskalnika iz sistemov Mac ................................................... 51
Spreminjanje nastavitev tiskalnega posla v računalniku Mac ........................................ 51

Prednostne nastavitve tiskanja za računalnike Mac ....................................... 51
Spreminjanje nastavitev za vsa tiskalna opravila, dokler je programska
oprema zaprta ........................................................................................ 51
Spreminjanje privzetih nastavitev za vsa tiskalna opravila ............................. 52
Spreminjanje nastavitev konfiguracije naprave ............................................ 52

Programska oprema za računalnike Mac ................................................................... 52

HP Printer Utility za Mac ........................................................................... 52

vi

SLWW

background image

Odpiranje programa HP Printer Utility ......................................... 52
Funkcije pripomočka HP Printer Utility .......................................... 52

Podprti pripomočki za računalnike Mac ..................................................................... 54

HP-jev vgrajeni spletni strežnik ................................................................... 54
HP ePrint ................................................................................................. 54
AirPrint ................................................................................................... 54

Osnovni tiskalniški posli v računalniku Mac ............................................................................... 56

Preklic tiskalniškega posla v računalniku Mac ............................................................. 56
Spreminjanje velikosti in vrste papirja v operacijskem sistemu Mac ............................... 56
Spreminjanje velikosti dokumentov ali tiskanje na običajno velikost papirja v računalnikih
Mac ...................................................................................................................... 57
Ustvarjanje in uporaba prednastavitev za tiskanje v računalnikih Mac ........................... 57
Tiskanje platnic z računalniki Mac ............................................................................ 58
Uporaba vodnih žigov v računalnikih Mac ................................................................. 58
Tiskanje več strani na en list papirja z računalnikom Mac ............................................ 58
Tiskanje na obe strani lista (obojestransko) z računalniki Mac ...................................... 59
Shranjevanje opravil v računalnikih Mac ................................................................... 59
Nastavitev možnosti barv v računalniku Mac .............................................................. 60
Uporaba menija Services (Storitve) v računalnikih Mac ................................................ 60

Odpravljanje težav v računalniku Mac ..................................................................................... 62

5 Povezava izdelka v sistemu Windows ............................................................................ 63

Izjava o skupni rabi tiskalnika ................................................................................................. 64
Povezava s kablom USB ......................................................................................................... 65

Namestitev s CD-ja .................................................................................................. 65

Povezava v omrežje v sistemu Windows ................................................................................... 66

Podprti omrežni protokoli ......................................................................................... 66
Namestitev izdelka v žično omrežje v sistemu Windows .............................................. 68

Konfiguracija naslova IP ........................................................................... 68
Namestitev programske opreme ................................................................. 69

Konfiguriranje omrežnih nastavitev v sistemu Windows ................................................ 70

Ogled in spreminjanje omrežnih nastavitev ................................................. 70
Nastavitev ali spreminjanje omrežnega gesla .............................................. 70
Ročna konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP na nadzorni plošči ................... 70
Ročna konfiguracija parametrov IPv6 TCP/IP na nadzorni plošči ................... 71
Nastavitve hitrosti povezave in obojestranskega tiskanja ............................... 72

6 Papir in tiskalni mediji .................................................................................................... 73

Razumevanje uporabe papirja ................................................................................................. 74

Smernice za posebni papir ...................................................................................... 74

SLWW

vii

background image

Spreminjanje gonilnika tiskalnika v sistemu Windows, tako da se ujema z vrsto in velikostjo
papirja ................................................................................................................................. 76
Podprte velikosti papirja ......................................................................................................... 77
Podprte vrste papirja .............................................................................................................. 80
Zmogljivost vhodnih in izhodnih pladnjev ................................................................................. 82
Nalaganje na pladnje za papir ............................................................................................... 83

Nalaganje na pladenj 1 .......................................................................................... 83

Tiskanje ovojnic ....................................................................................... 84

Nalaganje na pladenj 2 .......................................................................................... 85
Nalaganje izbirnega pladnja za 500 listov papirja in težke medije (pladenj 3) ............. 86

Nalaganje papirja standardne velikosti na pladenj 3 .................................. 87
Nalaganje papirja velikosti po meri na pladenj 3 ........................................ 88

Usmerjenost papirja pri nalaganju na pladnje ............................................................ 90

Pladenj 1 ................................................................................................ 91
Pladenj 2 ali izbirni pladenj 3 ................................................................... 93

Konfiguracija pladnjev ........................................................................................................... 95

Konfiguriranje pladnja pri nalaganju papirja .............................................................. 95
Konfiguriranje pladnja tako, da ustreza nastavitvam tiskanja ........................................ 95
Konfiguriranje pladnja na nadzorni plošči ................................................................. 95
Samodejno zaznavanje prosojnic za projektorje (način samodejnega zaznavanja) ........ 96

Nastavitve samodejnega zaznavanja ......................................................... 96

Izbira papirja glede na vir, vrsto ali velikost ............................................................... 96

Vir .......................................................................................................... 97
Vrsta in velikost ........................................................................................ 97

7 Tiskalne kartuše, enota za zbiranje tonerja in drug potrošni material ............................. 99

Izjava o skupni rabi tiskalnika ............................................................................................... 100
Informacije o potrošnem materialu ......................................................................................... 101
Slike potrošnega materiala .................................................................................................... 102

Slike tiskalne kartuše .............................................................................................. 102

Upravljanje tiskalnih kartuš .................................................................................................... 103

Spremenite nastavitve za tiskalne kartuše ................................................................. 103

Tiskanje, ko se tiskalni kartuši izteka ali izteče življenjska doba ................... 103
Na nadzorni plošči omogočite ali onemogočite možnosti Nastavitve za zelo
nizko stanje ........................................................................................... 103

Shranjevanje in recikliranje potrošnega materiala ..................................................... 104

Recikliranje potrošnega materiala ............................................................ 104
Shranjevanje tiskalnih kartuš .................................................................... 104
Politika družbe HP za tiskalne kartuše drugih proizvajalcev ......................... 104

HP-jevo spletno mesto za preprečevanje ponarejanja ................................................ 104

Navodila za zamenjavo ....................................................................................................... 106

viii

SLWW

background image

Zamenjava tiskalne kasete ..................................................................................... 106
Menjava enote za zbiranje tonerja ......................................................................... 108

Odpravljanje težav s potrošnim materialom ............................................................................ 111

Preverite tiskalne kartuše ........................................................................................ 111

Preverjanje, ali je tiskalna kartuša poškodovana ........................................ 111
Ponavljajoče se napake .......................................................................... 112
Tiskanje strani s stanjem potrošnega materiala ........................................... 113

Razlaga sporočil o potrošnem materialu na nadzorni plošči ....................................... 113

10.XX.YY Napaka pomnilnika za potrebščine ........................................... 113
Cian kartuša skoraj povsem prazna .......................................................... 114
Cian kartuša skoraj prazna ..................................................................... 114
Črna kartuša skoraj povsem prazna ......................................................... 114
Črna kartuša skoraj prazna ..................................................................... 115
Magenta kartuša skoraj povsem prazna .................................................... 115
Magenta kartuša skoraj prazna ............................................................... 115
Nameščen nepodprt potrošni material ...................................................... 115
Nezdružljiva fiksirna enota ..................................................................... 116
Nezdružljiva kartuša te barve: <color> ..................................................... 116
Potrošnega mat. ni skoraj nič več ............................................................. 116
Potrošnega materiala je skoraj zmanjkalo ................................................. 116
Potrošni material v napačnem položaju ..................................................... 117
Rav. kom. fik. en. z. niz .......................................................................... 117
Raven kompleta fiksirne enote nizka ......................................................... 117
Replace <barva> cartridge (Zamenjajte <barva> kartušo) ........................... 118
Rumena kartuša skoraj povsem prazna ..................................................... 118
Rumena kartuša skoraj prazna ................................................................. 118
V reži za barvo <color> je napačna kartuša ............................................. 119
V uporabi rabljen potrošni material .......................................................... 119
Zamenjajte enoto za zbiranje tonerja ....................................................... 119
Zamenjajte enoto za zbiranje tonerja ....................................................... 119
Zamenjajte komplet fiksirne enote ............................................................ 120
Zamenjajte potrošni material ................................................................... 120
Zbiralna enota skoraj polna .................................................................... 121

8 Opravila tiskanja ......................................................................................................... 123

Preklic tiskalniškega posla v sistemu Windows ......................................................................... 124
Osnovni tiskalniški posli v operacijskem sistemu Windows ........................................................ 125

Odpiranje gonilnika tiskalnika v operacijskem sistemu Windows ................................ 125
Kje poiskati pomoč za vse možnosti tiskanja v operacijskem sistemu Windows ............. 126
Spreminjanje števila kopij natisov v operacijskem sistemu Windows ............................ 126

SLWW

ix

background image

Shranjevanje nastavitev tiskanja po meri za vnovično uporabo v operacijskem sistemu
Windows ............................................................................................................. 126

Uporaba tiskalne bližnjice v operacijskem sistemu Windows ....................... 126
Ustvarjanje tiskalnih bližnjic .................................................................... 128

Izboljšanje kakovosti tiskanja v operacijskem sistemu Windows .................................. 130

Izbira velikosti strani v operacijskem sistemu Windows ............................... 130
Izbira velikosti strani po meri v operacijskem sistemu Windows ................... 130
Izbira vrste papirja v operacijskem sistemu Windows ................................. 131
Izbira pladnja za papir v operacijskem sistemu Windows ........................... 131
Izbira ločljivosti tiskanja .......................................................................... 131

Tiskanje na obe strani (obojestransko) v operacijskem sistemu Windows ...................... 131

Ročno tiskanje na obe strani v operacijskem sistemu Windows .................... 131
Samodejno tiskanje na obe strani v operacijskem sistemu Windows ............. 133

Tiskanje več strani na en list v operacijskem sistemu Windows .................................... 134
Izbira usmerjenosti strani v operacijskem sistemu Windows ........................................ 136
Nastavitev barvnih možnosti v operacijskem sistemu Windows ................................... 137

Uporaba funkcije HP ePrint ................................................................................................... 139
Dodatni tiskalniški posli v operacijskem sistemu Windows ......................................................... 140

Črno-belo (sivinsko) tiskanje barvnega besedila v operacijskem sistemu Windows ........ 140
Tiskanje na predhodno potiskan pisemski papir z glavo ali obrazce v operacijskem
sistemu Windows .................................................................................................. 140
Tiskanje na posebni papir, nalepke ali prosojnice v operacijskem sistemu Windows ..... 142
Tiskanje prve ali zadnje strani na drugačen papir v operacijskem sistemu Windows ..... 145
Prilagajanje velikosti dokumenta velikosti strani v programu Windows ......................... 147
Dodajanje vodnega žiga dokumentu v operacijskem sistemu Windows ....................... 149
Izdelava knjižice v operacijskem sistemu Windows ................................................... 149
Uporaba funkcij shranjevanja opravil v operacijskem sistemu Windows ...................... 151

Ustvarjanje shranjenega opravila v operacijskem sistemu Windows ............. 151
Tiskanje shranjenega opravila ................................................................. 152
Brisanje shranjenega opravila ................................................................. 153
Nastavitev možnosti shranjevanja opravil v operacijskem sistemu
Windows .............................................................................................. 153

Pred tiskanjem vseh kopij natisniti eno kopijo za pregled ............. 153
Začasno shranjevanje osebnega opravila v napravi za poznejše
tiskanje .................................................................................. 154
Začasno shranjevanje opravila v napravo .................................. 154
Trajno shranjevanje opravila v napravo ..................................... 154
Narediti trajno shranjeno opravilo zasebno, tako da mora vsak, ki
ga želi natisniti, vnesti PIN ....................................................... 154
Prejemanje obvestil, ko kdo natisne shranjeno opravilo ................ 155
Nastaviti uporabniško ime za shranjeno opravilo ........................ 155
Določitev imena za shranjeno opravilo ...................................... 155

x

SLWW

background image

Tiskanje posebnih opravil v operacijskem sisitemu Windows ...................................... 156

Tiskanje poslovnih grafik in tržnega gradiva .............................................. 156

Podprti sijajni papir ................................................................. 156
Nastavitev obojestranske poravnave .......................................... 157

Tiskanje odpornih zemljevidov in znakov, ki bodo postavljeni na prostem ..... 157

Podprti trdi papir ..................................................................... 158

Neposredno tiskanje prek USB-ja ........................................................................................... 159

9 Barve ........................................................................................................................... 161

Prilagajanje barv/barvnih nastavitev ...................................................................................... 162

Spreminjanje barvne teme za opravilo tiskanja ......................................................... 162
Spreminjanje možnosti barv .................................................................................. 163
Ročne barvne možnosti .......................................................................................... 163

Uporaba možnosti HP EasyColor ........................................................................................... 165
Ujemanje natisnjenih barv z barvami na računalniškem zaslonu ................................................ 166

Prilagajanje barv s pomočjo knjige vzorcev ............................................................. 166
Tiskanje barvnih vzorcev ........................................................................................ 167
Prilagajanje barv PANTONE® ............................................................................... 167

10 Upravljanje in vzdrževanje ......................................................................................... 169

Tiskanje strani z informacijami ............................................................................................... 170
Uporaba HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika ................................................................. 172

Odpiranje HP-jevega vdelanega spletnega strežnika z uporabo omrežne povezave ..... 172
Funkcije HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika ................................................... 173

Zavihek Information (Informacije) ............................................................. 173
Zavihek General (Splošno) ...................................................................... 174
Zavihek Print (Natisni) ............................................................................. 174
Zavihek Troubleshooting (Odpravljanje težav) ........................................... 175
Zavihek Security (Varnost) ....................................................................... 175
Zavihek HP-jeve spletne storitve ................................................................ 176
Zavihek Networking (Omrežje) ................................................................ 176
Seznam Other Links (Druge povezave) ...................................................... 176

Uporaba programske opreme HP Web Jetadmin ..................................................................... 177
Varnostne funkcije izdelka ..................................................................................................... 178

izjave o varnosti ................................................................................................... 178
IP Security (Varnost IP) ........................................................................................... 178
Zaščita HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika .................................................... 178
Podpora za šifriranje: Visokozmogljiv diski HP Secure Hard Disk (za modele s šifriranim
trdim diskom) ........................................................................................................ 178
Brisanje podatkov o opravilih ................................................................................. 179

Brisanje podatkov o opravilih .................................................................. 179

SLWW

xi

background image

Zajeti podatki ........................................................................................ 179

Zaščita shranjenih opravil ...................................................................................... 180
Zaklepanje menijev na nadzorni plošči .................................................................... 180
Zaklepanje plošče s priključki ................................................................................. 180

Varčne nastavitve ................................................................................................................. 181

Optimiziranje razmerja hitrosti in porabe energije ................................................... 181
Načini varčevanja z energijo ................................................................................. 181

Onemogočanje ali omogočanje načina mirovanja ..................................... 181
Nastavi časovnik za mirovanje ................................................................ 182
Nastavitev razporeda mirovanja .............................................................. 182

Čiščenje naprave ................................................................................................................. 183

Čiščenje poti papirja ............................................................................................. 183

Posodobitve izdelkov ............................................................................................................ 184

11 Odpravljanje težav ..................................................................................................... 185

Samopomoč ........................................................................................................................ 186
Kontrolni seznam za odpravljanje splošnih težav ..................................................................... 187

Dejavniki, ki vplivajo na delovanje tiskalnika ............................................................ 188

Obnovitev tovarniških nastavitev ............................................................................................ 189
Razlaga sporočil na nadzorni plošči ...................................................................................... 190

Vrste sporočil nadzorne plošče ............................................................................... 190
Sporočila nadzorne plošče ..................................................................................... 190

Papir se ne podaja pravilno ali se zagozdi ............................................................................. 191

Izdelek ne pobira papirja ....................................................................................... 191
Izdelek pobere več listov papirja naenkrat ............................................................... 191
Preprečevanje zastojev papirja ............................................................................... 191

Odpravljanje zastojev .......................................................................................................... 193

Mesta zastojev ..................................................................................................... 193
Odpravljanje zastojev na območju izhodnega pladnja .............................................. 194
Odpravljanje zastojev na pladnju 1 ........................................................................ 194
Odpravljanje zastojev na pladnju 2 ........................................................................ 196
Odpravljanje zastojev v desnih vratih ...................................................................... 196
Odpravljanje zastojev na izbirnem pladnju za 500 listov papirja in težke medije
(pladenj 3) ........................................................................................................... 200
Odpravljanje zastojev v spodnjih desnih vratih (pladenj 3) ........................................ 200
Spremenite nastavitev obnovitve po zastoju .............................................................. 201

Papir se ne podaja samodejno .............................................................................................. 202
Izboljšanje kakovosti tiskanja ................................................................................................. 203

Uporaba ustrezne nastavitve vrste papirja v gonilniku tiskalnika .................................. 203

Spreminjanje nastavitve vrste papirja v operacijskem sistemu Windows ........ 203
Spreminjanje nastavitve vrste papirja v operacijskem sistemu Mac ............... 203

xii

SLWW

background image

Prilagajanje nastavitev barv v gonilniku tiskalnika ..................................................... 204

Spreminjanje barvne teme za opravilo tiskanja .......................................... 204
Spreminjanje možnosti barv ................................................................... 205

Uporaba papirja, ki ustreza HP-jevim specifikacijam ................................................ 205
Tiskanje čistilne strani ............................................................................................ 206
Umerjanje izdelka z namenom poravnave barv ........................................................ 206
Preverite tiskalne kartuše ........................................................................................ 207
Uporaba gonilnika tiskalnika, ki najbolj ustreza vašim potrebam glede tiskanja ............ 207

Izdelek ne tiska ali tiska počasi .............................................................................................. 209

Izdelek ne tiska ..................................................................................................... 209
Izdelek tiska počasi ............................................................................................... 209

Odpravljanje težav z neposrednim tiskanjem prek USB-ja ......................................................... 210

Meni Nastavitve za prenos iz USB se ne odpre, ko vstavite pripomoček USB ............... 210
Datoteka na shranjevalnem pripomočku USB se ne natisne ........................................ 211
Datoteke, ki jo želite tiskati, ni v meniju Odpri iz USB ............................................... 211

Odpravljanje težav s povezljivostjo ....................................................................................... 212

Odpravljanje težav z neposredno povezavo ............................................................ 212
Odpravljanje težav z omrežjem .............................................................................. 212

Slaba fizična povezava .......................................................................... 212
Računalnik uporablja napačen naslov IP za izdelek ................................... 212
Računalnik ne more komunicirati z izdelkom ............................................. 213
Izdelek uporablja napačne nastavitve povezave in dupleksa za omrežje ...... 213
Nova programska oprema morda povzroča težave z združljivostjo ............. 213
Računalnik ali delovna postaja je morda nepravilno nastavljena .................. 213
Izdelek je onemogočen ali pa so napačne druge omrežne nastavitve ........... 213

Odpravljanje težav s programsko opremo izdelka v sistemu Windows ....................................... 214

V mapi Tiskalnik ni gonilnika izdelka. ...................................................................... 214
Pri namestitvi programske opreme se je prikazalo obvestilo o napaki .......................... 214
Izdelek je v načinu pripravljenosti, vendar ne tiska .................................................... 214

Odpravljanje težav s programsko opremo izdelka v sistemu Mac .............................................. 216

Ime izdelka ni navedeno na seznamu izdelkov Print & Fax (Tiskanje in faksiranje) ........ 216
Gonilnik tiskalnika ne nastavi samodejno izbranega izdelka na seznamu Print & Fax
(Tiskanje in faksiranje) ........................................................................................... 216
Tiskalno opravilo ni bilo poslano želenemu izdelku ................................................... 216
Če je izdelek povezan s kablom USB, se ne prikaže na seznamu Print & Fax (Tiskanje in
faksiranje), potem ko izberete gonilnik. .................................................................... 217
Če uporabljate povezavo USB, uporabljate splošen gonilnik tiskalnika. ....................... 217

Dodatek A Potrebščine in dodatna oprema ...................................................................... 219

Naročanje delov, dodatne opreme in potrošnega materiala ...................................................... 220
Številke delov ...................................................................................................................... 221

SLWW

xiii

background image

Dodatna oprema ................................................................................................... 221
Tiskalne kartuše in enota za zbiranje tonerja ............................................................ 221
Kabli in vmesniki ................................................................................................... 221
Kompleti za vzdrževanje ........................................................................................ 222

Dodatek B Pomoč in podpora .......................................................................................... 223

Izjava družbe Hewlett-Packard o omejeni garanciji .................................................................. 224
Garancija HP Premium Protection: Izjava o omejeni garanciji tiskalnih kartuš LaserJet .................. 226
Omejena garancija za komplet razvijalne enote Color LaserJet, enoto za zbiranje tonerja in komplet
enote za prenos ................................................................................................................... 227
Podatki, shranjeni v tiskalni kartuši ......................................................................................... 228
Licenčna pogodba za končnega uporabnika ........................................................................... 229
OpenSSL ............................................................................................................................. 232
Garancijske storitve za popravila s strani stranke ..................................................................... 233
Podpora za stranke .............................................................................................................. 234

Dodatek C Specifikacije izdelka ....................................................................................... 235

Mehanski tehnični podatki .................................................................................................... 236
Poraba energije, električne specifikacije in raven hrupa ............................................................ 237
Delovno okolje ..................................................................................................................... 238

Dodatek D Upravne informacije ....................................................................................... 239

Predpisi FCC ....................................................................................................................... 240
Okoljevarstveni vidiki izdelka ................................................................................................ 241

Zaščita okolja ....................................................................................................... 241
Proizvajanje ozona ............................................................................................... 241
Poraba energije .................................................................................................... 241
Poraba papirja ..................................................................................................... 241
Plastika ................................................................................................................ 241
Potrošni material za tiskanje HP LaserJet .................................................................. 241
Navodila za vračilo in recikliranje .......................................................................... 242

Združene države in Portoriko ................................................................... 242

Vračilo več kartuš .................................................................... 242
Posamezna vračila .................................................................. 242
Pošiljanje ............................................................................... 242

Program za vračilo drugod po svetu ......................................................... 243

Papir ................................................................................................................... 243
Omejitve materiala ................................................................................................ 243
Odlaganje odpadne opreme uporabnikov v gospodinjstvih v Evropski uniji .................. 244
Kemične snovi ...................................................................................................... 244

xiv

SLWW

background image

Podatkovni list o varnosti materialov (MSDS) ............................................................ 244
Za dodatne informacije ......................................................................................... 244

Izjava o skladnosti ............................................................................................................... 245
Izjave o varnosti .................................................................................................................. 247

Varnost laserja ...................................................................................................... 247
Kanadski predpisi DOC ......................................................................................... 247
Izjava VCCI (Japonska) .......................................................................................... 247
Navodila za ravnanje z napajalnim kablom ............................................................. 247
Izjava o napajalnem kablu (Japonska) ..................................................................... 247
Izjava EMC (Koreja) .............................................................................................. 248
Izjava o laserju za Finsko ....................................................................................... 248
Izjava GS (Nemčija) .............................................................................................. 248
Podatki o snoveh (Kitajska) ..................................................................................... 249
Omejitev glede izjave o nevarnih materialih (Turčija) ................................................ 249
Izjava o omejevanju nevarnih snovi (Ukrajina) .......................................................... 249

Stvarno kazalo ................................................................................................................. 251

SLWW

xv

background image

xvi

SLWW