HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Otvorenie ovládača tlačiarne v systéme Windows

background image

Otvorenie ovládača tlačiarne v systéme Windows

1.

V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe

kliknite na položku Print (Tlačiť).

2.

Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo

Vlastnosti alebo Preferencie.

SKWW

Základné úlohy tlače v systéme Windows

129