HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Prístupová tlač cez USB

background image

Prístupová tlač cez USB

Tento produkt poskytuje funkciu prístupovej tlače prostredníctvom rozhrania USB, aby ste mohli rýchlo

tlačiť súbory bez toho, aby ste ich museli odoslať z počítača. Produkt akceptuje štandardné úložné

príslušenstvo USB v porte USB na prednej strane produktu. Je možné tlačiť nasledovné typy súborov:

POZNÁMKA:

Túto funkciu musíte pred použitím zapnúť pomocou ponúk ovládacieho panela alebo

vstavaného webového servera HP.

Ak chcete túto funkciu zapnúť pomocou ponúk ovládacieho panela, otvorte ponuku Správa, podponuku

General Settings (Všeobecné nastavenia), podponuku Retrieve From USB Settings

(Nastavenia funkcie načítania z jednotky USB) a potom vyberte položku Povoliť. Ak chcete

túto funkciu zapnúť pomocou vstavaného webového servera HP, otvorte kartu Print (Tlačiť).

.pdf

.prn

.pcl

.ps

.cht

1.

Vložte úložné príslušenstvo USB do portu USB

na prednej strane zariadenia.

POZNÁMKA:

Môže byť nevyhnutné

odstrániť kryt z portu USB.

POZNÁMKA:

Ak zariadenie nerozozná

dané príslušenstvo USB, skúste použiť iný typ

príslušenstva USB. Keďže špecifikácie

jednotlivých zariadení USB sa líšia, produkt

nemusí rozoznávať všetky typy príslušenstva

USB.

2.

Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo

Domov .

3.

Otvorte ponuku Retrieve Job From USB

(Načítanie úlohy z jednotky USB).

4.

Vyberte názov dokumentu, ktorý chcete vytlačiť.

5.

Ak potrebujete upraviť počet kópií, vyberte

možnosť Kópie a potom zadajte počet kópií.

6.

Stlačením tlačidla

OK

vytlačte dokument.

164

Kapitola 8 Tlačové úlohy

SKWW