HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Odstránenie uloženej úlohy

background image

Odstránenie uloženej úlohy

Po odoslaní uloženej úlohy produkt prepíše všetky predchádzajúce úlohy s rovnakým menom používateľa

a úlohy. Ak ešte nie je uložená úloha s rovnakým menom používateľa a názvom úlohy a tlačiareň

potrebuje viac voľného miesta, tlačiareň môže odstrániť iné uložené úlohy, začínajúc od najstaršej. Počet
úloh, ktoré možno uložiť, môžete zmeniť pomocou ponuky Retrieve Job From Device Memory

(Načítanie úlohy z pamäte zariadenia) na ovládacom paneli tlačiarne.

Úlohu možno odstrániť pomocou ovládacieho panela, vstavaného webového servera alebo softvéru

HP Web Jetadmin. Ak chcete odstrániť úlohu pomocou ovládacieho panela, použite nasledujúci postup:

1.

Stlačte tlačidlo Domov .

2.

Stlačením tlačidla šípky nadol zvýrazníte ponuku Retrieve Job From Device Memory

(Načítanie úlohy z pamäte zariadenia) a následne stlačte tlačidlo

OK

.

3.

Stlačením tlačidla šípky nadol zvýrazníte názov úlohy a následne stlačte tlačidlo

OK

.

4.

Stlačením tlačidla šípky nadol zvýrazníte voľbu Odstrániť a následne stlačte tlačidlo

OK

.