HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Vytlačím jednu kópiu na skontrolovanie pred vytlačením všetkých kópií

background image

Vytlačím jednu kópiu na skontrolovanie pred vytlačením všetkých kópií

1.

V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe kliknite na položku Print (Tlačiť).

2.

Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti alebo Preferencie.

3.

Kliknite na kartu Uloženie úlohy.

4.

V oblasti Režim ukladania úloh kliknite na možnosť Kontrola a pozastavenie.

158

Kapitola 8 Tlačové úlohy

SKWW