HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Zoznam Other Links (Iné prepojenia)

background image

Zoznam Other Links (Iné prepojenia)

POZNÁMKA:

Môžete nakonfigurovať, ktoré položky sa zobrazia v zozname Other Links (Iné

prepojenia), a to pomocou ponuky Edit Other Links (Upraviť ostatné prepojenia) na karte

Všeobecné. Predvolenými prepojeniami sú tieto položky:

Tabuľka 10-7

Vstavaný webový server HP – zoznam Other Links (Iné prepojenia)

Ponuka

Popis

Product Support (Podpora
produktu)

Pripája k stránke podpory zariadenia, na ktorej môžete hľadať pomoc týkajúcu sa
rôznych tém.

HP Instant Support

Pripojenie k webovej lokalite spoločnosti HP, ktorá vám poskytne pomoc pri hľadaní
riešení problémov s produktom.

180

Kapitola 10 Správa a údržba

SKWW