HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Karta Troubleshooting (Riešenie problémov)

background image

Karta Troubleshooting (Riešenie problémov)

Tabuľka 10-5

Vstavaný webový server HP – karta Troubleshooting (Riešenie problémov)

Ponuka

Popis

Reports and Tests (Správy a testy) Umožňuje tlač rôznych správ, ktoré vám pomôžu pri riešení problémov so

zariadením.

Kalibrácia

Výberom niektorej z možností okamžite vykonáte kalibráciu produktu.

Aktualizácia firmvéru

Umožňuje prevziať a nainštalovať aktualizácie firmvéru pre toto zariadenie.

Obnoviť výrobné nastavenia

Obnovenie nastavení produktu do predvolených výrobných nastavení.

SKWW

Použitie vstavaného webového servera HP

179