HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Používanie HP Web Jetadmin

background image

Používanie HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin je oceneným a vedúcim nástrojom na správu rôznorodých sieťových zariadení HP

vrátane tlačiarní, multifunkčných zariadení a zariadení na digitálne odosielanie. Toto samostatné riešenie

umožňuje vzdialenú inštaláciu, dohľad, údržbu, riešenie problémov a zabezpečenie prostredia pre tlač

a spracovanie obrázkov, čím zvyšuje obchodnú produktivitu a pomáha vám tak šetriť čas, regulovať

náklady a chrániť vaše investície.

K dispozícii sú pravidelné aktualizácie softvéru HP Web Jetadmin, ktoré zabezpečujú podporu pre

konkrétne funkcie produktu. Navštívte stránku

www.hp.com/go/webjetadmin

a prečítajte si ďalšie

informácie o aktualizáciách v časti Self Help and Documentation (Pomôž si sám a dokumentácia).

SKWW

Používanie HP Web Jetadmin

181