HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Optimalizácia rýchlosti alebo využívania energie

background image

Optimalizácia rýchlosti alebo využívania energie

Funkcia optimálnej rýchlosti alebo využívania energie ovláda správanie chladnúcej natavovacej jednotky.

K dispozícii sú nasledovné nastavenia:

Faster First Page (Rýchlejšia prvá strana)

Natavovacia jednotka zostáva pod napätím a prvá stránka
ľubovoľnej úlohy odoslanej do produktu sa vytlačí rýchlejšie.

Save Energy (Šetriť energiu)

Natavovacia jednotka znižuje napájanie v dobe nečinnosti.

Save More Energy (Šetrite viac energie)

Natavovacia jednotka znižuje napájanie v dobe nečinnosti.
Natavovacia jednotka znižuje napájanie výraznejšie ako v
prípade nastavenia Save Energy (Šetriť energiu).

Save Most Energy (Šetrite najviac energie)

Natavovacia jednotka sa vypína a pomaly chladne na izbovú
teplotu. Nastavenie Save Most Energy (Šetrite najviac
energie)
spôsobí, že na vytlačenie prvej stránky bude
potrebný najdlhší časový úsek.

Ak chcete optimalizovať produkt na rýchlosť alebo optimálne využívanie energie, postupujte nasledovne:

1.

Stlačte tlačidlo Domov .

2.

Otvorte všetky nasledujúce ponuky:

Správa

General Settings (Všeobecné nastavenia)

Energy Settings (Nastavenia energie)

Optimálna rýchlosť/spotreba energie

3.

Vyberte príslušnú možnosť a potom stlačte tlačidlo

OK

.