HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Riešenie problémov

background image

11 Riešenie problémov

Pomôž si sám

Kontrolný zoznam riešenia problémov

Restore factory settings (Obnoviť výrobné nastavenia)

Význam správ ovládacieho panela

Papier sa podáva nesprávne alebo sa zasekáva

Odstránenie zaseknutí

Papier sa nepodáva automaticky

Zlepšenie kvality tlače

Zariadenie netlačí alebo tlačí pomaly

Riešenie problémov prístupovej tlače prostredníctvom rozhrania USB

Riešenie problémov so sieťovým pripojením

Riešenie problémov so softvérom zariadenia v systéme Windows

Riešenie problémov so softvérom zariadenia v systéme Mac

SKWW

189