HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Ručné nastavenie parametrov protokolu IPv6 TCP/IP pomocou ovládacieho panela

background image

Ručné nastavenie parametrov protokolu IPv6 TCP/IP pomocou ovládacieho
panela

Ponuky Správa ovládacieho panela sa používajú na manuálne nastavenie adresy IPv6.

1.

Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Domov .

2.

Ak chcete povoliť manuálnu konfiguráciu, otvorte všetky nasledujúce ponuky:

Správa

Network Settings (Nastavenia siete)

Ponuka servera Jetdirect

TCP/IP

Nastavenia IPv6

Adresa

Manuálne nastavenia

Povoliť

Vyberte možnosť Zapnutý a potom stlačte tlačidlo

OK

.

3.

Ak chcete konfigurovať adresu, otvorte všetky nasledujúce ponuky:

Správa

Network Settings (Nastavenia siete)

Ponuka servera Jetdirect

TCP/IP

SKWW

Pripojenie k sieti v systéme Windows

75

background image

Nastavenia IPv6

Adresa

Zadajte adresu pomocou numerickej klávesnice alebo pomocou šípky nahor a šípky nadol .

Stlačte tlačidlo

OK

.

POZNÁMKA:

Ak používate tlačidlá so šípkami, po zadaní každého čísla musíte stlačiť tlačidlo

OK

.