HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Ponuka Predvolené možnosti tlače

background image

Ponuka Predvolené možnosti tlače

Hviezdička (*) v nasledujúcej tabuľke označuje predvolené výrobné nastavenie.

SKWW

Ponuka Správa

25

background image

Tabuľka 2-10

Ponuka Predvolené možnosti tlače

Prvá úroveň

Druhá úroveň

Hodnoty

Počet kópií

Rozsah: 1 – X

Predvolené = 1

Predvolená veľkosť
papiera

Vyberte

si

zo

zoznamu

veľkostí, ktoré zariadenie
podporuje.

Predvolený vlastný
formát papiera

Merná jednotka

Palce

Rozmer X

Rozsah: 2,99 – 12,28

Predvolené = 12,28

Rozmer Y

Rozsah: 5,00 – 18,50

Predvolené = 18,5

MM

Rozmer X

Rozsah: 76 – 312

Predvolené = 312

Rozmer Y

Rozsah: 127 – 470

Predvolené = 470

Strany

Jednostranný*

Obojstranný

Obojstranný formát

Štýl knihy*

Štýl listovania

Od okraja po okraj

Zapnuté

Vypnuté*