HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Karta Ogólne

background image

Karta Ogólne

Tabela 10-3

Karta Ogólne wbudowanego serwera internetowego firmy HP

Menu

Opis

Menu administracyjne panelu
sterowania

Przedstawia strukturę menu Administracja na panelu sterowania.

UWAGA:

Ustawienia można konfigurować na tym ekranie, ale wbudowany

serwer internetowy HP udostępnia opcje konfiguracyjne bardziej zaawansowane od
ustawień dostępnych za pośrednictwem menu Administracja.

Subskrypcja alarmów

Umożliwia konfigurowanie wysyłanych pocztą elektroniczną alarmów o zdarzeniach
dotyczących urządzenia lub materiałów eksploatacyjnych.

Automatyczne wysyłanie

Skonfiguruj w urządzeniu wysyłanie automatycznych wiadomości e-mail dotyczących
konfiguracji urządzenia i materiałów eksploatacyjnych na określone adresy e-mail.

Widok panelu sterowania

Pokazuje obraz bieżącego ekranu na wyświetlaczu panelu sterowania.

Edytuj inne łącza

Dodaj lub zmień łącze do innej witryny internetowej. Łącze to jest wyświetlane w
obszarze Inne łącza na wszystkich stronach wbudowanego serwera internetowego
HP.

Informacje dotyczące zamówień

Wprowadź informacje dotyczące zamawiana zamiennych kaset drukujących. Te
informacje są wyświetlane na stronie stanu materiałów eksploatacyjnych.

Informacje o urządzeniu

Nazwij urządzenie i przypisz mu numer zasobu. Wprowadź nazwę podstawowego
kontaktu, do którego wysyłane będą informacje dotyczące urządzenia.

Język

Pozwala określić język, w jakim będą wyświetlane informacje wbudowanego
serwera internetowego HP.

Data i godzina

Pozwala ustawić datę i godzinę lub zsynchronizować urządzenie z sieciowym
serwerem czasu.

Harmonogram trybu uśpienia

Umożliwia ustawienie lub edycję godziny budzenia, godziny uśpienia oraz
opóźnienia uśpienia urządzenia. Można ustawiać różne harmonogramy dla
poszczególnych dni tygodnia i dni wolnych od pracy.

Tworzenie kopii zapasowej i
odzyskiwanie danych

Umożliwia utworzenie pliku kopii zapasowej, zawierającego dane urządzenia i
użytkownika. Utworzony plik może w razie konieczności posłużyć do przywrócenia
danych urządzenia.

Przywróć ustawienia fabryczne

Przywraca domyślne fabryczne ustawienia urządzenia.

Instalator rozwiązań

Umożliwia instalowanie oprogramowania innych producentów, rozszerzającego
zakres funkcji produktu.

Aktualizacja oprogramowania
sprzętowego

Umożliwia pobranie i zainstalowanie plików aktualizacji oprogramowania
sprzętowego.

Usługi statystyczne

Zapewnia dostęp do informacji statystycznych o zleceniach zewnętrznych.

174

Rozdział 10 Zarządzanie i konserwacja

PLWW