HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Wymaż dane zleceń

background image

Wymaż dane zleceń

Istnieje kilka metod ochrony danych przechowywanych na dyskach twardych urządzenia. Jedna z

możliwości to zakup urządzenia z bezpiecznym dyskiem twardym HP o dużej wydajności. Dzięki

bezpiecznemu dyskowi twardemu HP o dużej wydajności zapisane na nim dane nie są dostępne po

wymazaniu ich z urządzenia. Aby bezpiecznie wymazać zlecenia drukowania z dysku twardego, należy
użyć funkcji Wymaż dane zleceń, dostępnej na wbudowanym serwerze internetowym HP (EWS).

Funkcji Wymaż dane zleceń należy użyć przed przekazaniem, powtórnym przetworzeniem lub

przeniesieniem własności urządzenia.

UWAGA:

Funkcja jest dostępna w urządzeniu dopiero po zainstalowaniu bezpiecznego dysku

twardego HP o dużej wydajności.

Wymaż dane zleceń

1.

Otwórz usługę wbudowanego serwera internetowego HP wpisując w wierszu adresu w

przeglądarce internetowej adres IP urządzenia.

2.

Kliknij kartę Zabezpieczenia.

3.

Otwórz menu Ochrona przechowywanych danych.

Funkcja Wymaż dane zleceń działa na następujących poziomach bezpieczeństwa:

Szybkie wymazywanie bez zabezpieczeń (bez nadpisywania)

Szybkie wymazywanie z zabezpieczeniami (jednokrotne nadpisanie)

Bezpieczne wymazywanie z porządkowaniem (trzykrotne nadpisanie)

UWAGA:

Szybkie wymazywanie z zabezpieczeniami powoduje jednokrotne nadpisanie danych i ma

niewielki wpływ na wydajność. Bezpieczne wymazywanie z porządkowaniem powoduje trzykrotne

nadpisanie danych i może wpływać na wydajność.

PLWW

Funkcje zabezpieczające urządzenia

179