HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Wybór rodzaj papieru w systemie Windows

background image

Wybór rodzaj papieru w systemie Windows

1.

W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

2.

Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.

3.

Kliknij kartę Papier/Jakość.

4.

Na liście rozwijanej Rodzaj papieru kliknij opcję Więcej....

5.

Rozwiń listę opcji Rodzaj:.

6.

Rozwiń kategorię papieru, który najbardziej odpowiada zastosowanemu papierowi, a następnie

kliknij rodzaj papieru, którego używasz.