HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Korzystanie z usługi HP ePrint

background image

Korzystanie z usługi HP ePrint

Usługa HP ePrint umożliwia drukowanie dokumentów wysłanych jako załączniki do wiadomości poczty

elektronicznej na adres e-mail urządzenia drukującego z dowolnego urządzenia obsługującego pocztę

elektroniczną.

UWAGA:

Aby korzystać z usługi HP ePrint, urządzenie musi być podłączone do sieci i mieć dostęp

do Internetu.

1.

Aby móc korzystać z usługi HP ePrint, trzeba najpierw włączyć usługi sieci Web HP.

a. Wpisz adres IP urządzenia w wierszu adresu przeglądarki internetowej, aby otworzyć witrynę

wbudowanego serwera internetowego HP.

b. Kliknij kartę Usługi sieci Web.

c.

Wybierz opcję włączenia usług sieci Web.

2.

Witryna internetowa HP ePrintCenter służy do definiowania ustawień zabezpieczeń

i skonfigurowania domyślnych ustawień drukowania dla wszystkich zleceń wysyłanych do

urządzenia przez usługę HP ePrint.

a. Przejdź do witryny

www.hpeprintcenter.com

.

b. Kliknij przycisk Zaloguj i wprowadź dane uwierzytelniające do witryny HP ePrintCenter lub

utwórz nowe konto.

c.

Wybierz swoje urządzenie z listy lub kliknij przycisk + Dodaj drukarkę, aby je dodać. Aby

dodać urządzenie, potrzebny jest kod drukarki. Jest to element adresu e-mail urządzenia

znajdujący się przed znakiem @.

UWAGA:

Ten kod jest ważny tylko 24 godziny od włączenia usług sieci Web HP. Jeśli kod

wygaśnie, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją, aby ponownie włączyć usługi sieci Web

HP i otrzymać nowy kod.

d. Aby zabezpieczyć urządzenie przed drukowaniem niepożądanych dokumentów, kliknij opcję

ePrint Settings (Ustawienia usługi ePrint), następnie kliknij kartę Allowed Senders

(Dopuszczalni nadawcy). Kliknij opcję Allowed Senders Only (Tylko dopuszczalni

nadawcy) i dodaj adresy e-mail, z których będzie można wysyłać zlecenia do usługi ePrint.

e. Aby wybrać domyślne ustawienia wszystkich zleceń usługi ePrint wysyłanych do tego

urządzenia, kliknij opcję ePrint Settings (Ustawienia usługi ePrint), następnie Print

Options (Opcje drukowania) i wybierz ustawienia, których chcesz używać.

3.

Aby wydrukować dokument, załącz go do wiadomości poczty elektronicznej i wyślij na adres e-mail

urządzenia.

140

Rozdział 8 Zadania drukowania

PLWW

background image

Dodatkowe zadania drukowania w środowisku
systemu Windows

Drukowanie kolorowego tekstu jako czarnego (skala odcieni
szarości) w systemie Windows

1.

W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

2.

Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.

3.

Kliknij kartę Zaawansowane.

4.

Rozwiń sekcję Opcje dokumentu.

5.

Rozwiń sekcję Funkcje drukarki.

6.

Na liście rozwijanej Drukuj cały tekst w czerni wybierz opcję Włączony.

Drukowanie na papierze firmowym lub formularzach w systemie
Windows

1.

W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

2.

Wybierz urządzenie, a następnie kliknij

przycisk Właściwości lub Preferencje.

PLWW