HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Wydrukuj jeden egzemplarz jako próbny przed wydrukowaniem wszystkich egzemplarzy

background image

Wydrukuj jeden egzemplarz jako próbny przed wydrukowaniem wszystkich egzemplarzy

1.

W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

2.

Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.

154

Rozdział 8 Zadania drukowania

PLWW

background image

3.

Kliknij kartę Przechowywanie zadañ.

4.

W obszarze Tryb przechowywania zadania kliknij opcję Poprawianie i

wstrzymywanie.