HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Tymczasowo przechowaj zadanie w produkcie

background image

Tymczasowo przechowaj zadanie w produkcie

UWAGA:

Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy w urządzeniu zainstalowany jest opcjonalny dysk

twardy.

UWAGA:

zadanie będzie przechowywane do momentu wyłączenia urządzenia.

1.

W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

2.

Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.

3.

Kliknij kartę Przechowywanie zadañ.

4.

W obszarze Tryb przechowywania zadania kliknij opcję Szybkie kopiowanie.

Żądana liczba kopii zostanie natychmiast wydrukowana. Liczbę kopii można zwiększyć za pomocą

panelu sterowania urządzenia.