HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Trwale przechowaj zadanie w produkcie

background image

Trwale przechowaj zadanie w produkcie

UWAGA:

Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy w urządzeniu zainstalowany jest opcjonalny dysk

twardy.

1.

W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

2.

Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.

3.

Kliknij kartę Przechowywanie zadañ.

4.

W obszarze Tryb przechowywania zadania kliknij opcję Przechowane zlecenie.

PLWW

Dodatkowe zadania drukowania w środowisku systemu Windows

155