HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Ustawianie wyrównania dupleksu

background image

Ustawianie wyrównania dupleksu

W przypadku dokumentów drukowanych dwustronnie, takich jak broszury, przed rozpoczęciem

drukowania określ dopasowanie dla wybranego podajnika, aby zapewnić odpowiednie wyrównanie

przednich i tylnych stron.

1.

Na panelu sterowania urządzenia naciśnij przycisk Strona główna .

2.

Otwórz następujące menu:

a. Administracja

b. Ustawienia ogólne

c.

Jakość druku

d. Rejestracja obrazu

e. Ustaw podajnik <X>

3.

Wybierz pozycję Drukowanie strony testowej, a następnie naciśnij przycisk

OK

.

4.

Wykonaj instrukcje przedstawione na stronie testowej, aby dokończyć wyrównanie.

158

Rozdział 8 Zadania drukowania

PLWW