HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Zmiana formatu i rodzaju papieru na komputerze Mac

background image

Zmiana formatu i rodzaju papieru na komputerze Mac

1.

W menu Plik programu kliknij polecenie Drukuj.

2.

W menu Copies & Pages (Kopie i strony) puknij przycisk Page Setup (Ustawienia

strony).

3.

Wybierz format z listy rozwijanej Paper size (Format papieru), a następnie puknij przycisk

OK

.

4.

Otwórz menu Finishing (Wykańczanie).

5.

Wybierz rodzaj z listy rozwijanej Media-type (Rodzaj materiałów).

6.

Puknij przycisk Drukuj.

56

Rozdział 4 Używanie produktu z komputerami Mac

PLWW