HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Ustawianie opcji kolorów w systemie Mac

background image

Ustawianie opcji kolorów w systemie Mac

Użyj menu Color Options (Opcje kolorów) lub Color/QWuality Options (Opcje kolorów/

jakości), aby określić jak w programach mają być interpretowane i drukowane kolory.

1.

W menu Plik kliknij opcję Drukuj.

2.

Wybierz sterownik.

3.

Otwórz menu Color Options (Opcje kolorów) lub Color/QWuality Options (Opcje

kolorów/jakości).

4.

Otwórz menu Advanced (Zaawansowane) lub wybierz odpowiednią kartę.

5.

Dostosuj ustawienia oddzielnie dla tekstu, grafiki i fotografii.

60

Rozdział 4 Używanie produktu z komputerami Mac

PLWW