HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Tworzenie i używanie wstępnych ustawień drukowania w systemie Mac

background image

Tworzenie i używanie wstępnych ustawień drukowania w systemie
Mac

Korzystając ze wstępnych ustawień drukowania, można zapisać bieżące ustawienia sterownika drukarki

do ponownego wykorzystania.

Tworzenie wstępnych ustawień drukowania

1.

W menu Plik kliknij opcję Drukuj.

2.

Wybierz sterownik.

3.

Wybierz ustawienia drukowania, które mają być zachowane na przyszłość.

4.

W menu Presets (Ustawienia wstępne) wybierz opcję Save As... (Zapisz jako) i wpisz

nazwę dla ustawienia.

5.

Kliknij przycisk OK.

Używanie wstępnych ustawień drukowania

1.

W menu Plik kliknij opcję Drukuj.

2.

Wybierz sterownik.

3.

W menu Presets (Ustawienia wstępne) wybierz wstępne ustawienie drukowania.

UWAGA:

Aby użyć domyślnych ustawień sterownika drukarki, wybierz opcję standard.