HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Drukowanie na obu stronach kartki (drukowanie dwustronne) w systemie Mac.

background image

Drukowanie na obu stronach kartki (drukowanie dwustronne) w
systemie Mac.

Korzystanie z automatycznego drukowania dwustronnego

1.

Włóż do jednego z podajników tyle papieru, aby wystarczyło go dla całego zadania drukowania.

2.

W menu Plik kliknij opcję Drukuj.

3.

Otwórz menu Layout (Układ).

4.

W menu Two-Sided (Dwustronne) wybierz opcję łączenia.

Drukuj ręcznie na obu stronach

1.

Włóż do jednego z podajników tyle papieru, aby wystarczyło go dla całego zadania drukowania.

2.

W menu Plik kliknij opcję Drukuj.

3.

Otwórz menu Finishing (Wykańczanie) i wybierz kartę Manual Duplex (Ręczne

drukowanie dwustronne) lub otwórz menu Manual Duplex (Ręczne drukowanie

dwustronne).

4.

Wybierz pole Manual Duplex (Ręczne drukowanie dwustronne) i wybierz opcję łączenia.

5.

Kliknij przycisk Drukuj. Postępuj zgodnie z informacjami podanymi w wyskakującym oknie na

ekranie monitora, zanim zmienisz stos wyjściowy na podajniku 1 dla druku na drugiej stronie.

6.

Podejdź do urządzenia i usuń pusty papier z podajnika 1.

7.

Włóż zadrukowany stos drukiem do góry oraz dolną krawędzią skierowaną w stronę drukarki do

podajnika 1. Musisz zadrukować drugą stronę z podajnika 1.

8.

Jeśli zostanie wyświetlony monit, naciśnij odpowiedni przycisk panelu sterowania, aby

kontynuować.